Polskie Państwo Podziemne

21.03.2019

Archiwalia po gen. Franciszku Kamińskim, komendancie BCh, trafiły do Archiwum Akt Nowych

Gen. Franciszek Kamiński. Fot. PAP/PAI/L. Wawrynkiewicz Gen. Franciszek Kamiński. Fot. PAP/PAI/L. Wawrynkiewicz

Zofia Kamińska – córka generała Kamińskiego komendanta głównego Batalionów Chłopskich, współtwórcy Polskiego Państwa Podziemnego – przekazała pamiątki po ojcu do Archiwum Akt Nowych. Wśród nich są m.in. jego pamiętniki i dokumenty dotyczące środowiska Batalionów Chłopskich.

"To kolejne materiały mojego ojca, które przekazałam Archiwum Akt Nowych. Wśród nich są drobne przedmioty, książki, dokumenty. Wiele wyjątkowych, chociażby jego listy i ręcznie pisane sprawozdania z działalności Batalionów Chłopskich" – powiedziała PAP Zofia Kamińska. "To dla mnie bardzo cenne przedmioty. Wśród pamiątek znalazł się również mój własny list, który napisałam do Edwarda Ochaba z Rady Państwa z prośbą o wypuszczenie ojca z więzienia. Nazwisko Ochab napisałam z błędem, przez +p+" - dodała.

W rozmowie z PAP Zofia Kamińska podkreśliła, że jej ojcu "bardzo zależało, aby Bataliony Chłopskie zostały docenione, by chłopi czuli się dowartościowani". "Mój ojciec był dumny, że urodził się w wiejskiej chacie na ziemi świętokrzyskiej, że pochodził z chłopów. Zawsze podkreślał, że przetrwanie patriotyzmu i języka polskiego zawdzięczamy wsiom" - powiedziała.

Wśród przedmiotów trzon stanowi prywatna spuścizna gen. Kamińskiego, jego legitymacje, wykaz wykładów i ćwiczeń z czasów jego studiów na Uniwersytecie Warszawskim, fragmenty pamiętnika, dyplomy naukowe oraz różne wspomnienia i artykuły naukowe. Wśród dokumentów są również materiały dotyczące ruchu ludowego (protokoły, program i sprawozdania Polskiego Stronnictwa Ludowego) oraz dotyczące Batalionów Chłopskich, m.in. odznaki, księgi poległych żołnierzy.

Przekazanie pamiątek po generale Kamińskim odbyło się w budynku Archiwum Akt Nowych w Warszawie w obecności dyrektora AAN dr. Tadeusza Krawczaka oraz naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych dr. Pawła Pietrzyka.

"Archiwum Akt Nowych ma dużą tradycję zbierania materiałów z zasobów społecznych. Są one dla nas bardzo ważne, dlatego Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych chętnie włącza się w akcje zbierania takich archiwów. Kolejne pamiątki przekazane przez panią Zofię są wyjątkowym skarbem i dlatego w imieniu państwowej służby archiwalnej bardzo za nie dziękuję" – powiedział dr Pietrzyk.

Generał Franciszek Kamiński urodził się 20 września 1902 r. we wsi Mikułowice na Kielecczyźnie w rodzinie chłopskiej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej zgłosił się na ochotnika do walki. Był w pomocniczych oddziałach harcerskich. W latach 1926-29 studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów zaangażował się politycznie. Związał się z PSL "Wyzwolenie".

Na początku II wojny światowej organizował chłopski ruch oporu na Kielecczyźnie. Został mianowany komendantem głównym pierwszej w dziejach Polski samodzielnej chłopskiej organizacji zbrojnej Bataliony Chłopskie. Funkcję pełnił do końca wojny.

Po wojnie aktywnie działał w Polskim Stronnictwie Ludowym. Aresztowany w 1950 r., wyszedł na mocy amnestii sześć lat później. Do emerytury pracował w Centrali Rolniczych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". W 1989 r. był jednym z inicjatorów reaktywowania Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zmarł 20 lutego 2000 roku, został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Franciszek Kamiński został odznaczony Orderem Orła Białego, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. (PAP)

autor: Wojciech Przylipiak

wbp/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL