Polska po 1989 roku

11.10.2017

Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi; jeden z wpisów dot. współpracownika SB

Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi o 13 nowych wpisów, które dotyczą m.in. prezesa sądu apelacyjnego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego i wiceministra cyfryzacji. Jeden z wpisów dotyczący członka zarządu powiatu - jak ustaliła PAP w IPN - dotyczy b. współpracownika SB.

Uzupełnianie katalogów jest standardową procedurą, którą prowadzi Biuro Lustracyjne IPN w związku z ustawą o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990. Przepisy tej ustawy mówią m.in., że "każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji zawartych w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, znajdujących się w Instytucie Pamięci Narodowej", które dotyczą osób pełniących ważne funkcje publiczne.

Instytut podał w komunikacie, że Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi w Biuletynie Informacji Publicznej IPN "o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 108 osób pełniących funkcje publiczne, w tym 13 nowych wpisów".

Nowe wpisy - jak ustaliła PAP - dotyczą m.in. prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacka Greli, sędziego Trybunału Konstytucyjnego Justyna Piskorskiego, wiceministra cyfryzacji Krzysztofa Silickiego, burmistrza Nowogrodu Grzegorza Palki, wójta miejscowości Gietrzwałd Jana Kasprowicza. Wpisy dotyczące tych osób, a także pozostałych dwóch wicestarostów w Łosicach i Tczewie oraz pięciu członków zarządów powiatów nie wskazują na jakąkolwiek współpracę z komunistycznymi służbami. We wpisie dotyczącym wiceministra Silickiego czytamy, że w 1988 r. jako specjalista w Instytucie Technologii Elektronowej w Warszawie został upoważniony przez SUSW (Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych) do wykonywania w miejscu pracy czynności stanowiących tajemnicę państwową.

Jeden z wpisów dotyczących członków zarządu powiatów - jak sprawdziła PAP - dotyczy Edwarda Cymmera - wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Łęczycy w woj. łódzkim. W informacji dostępnej na stronie http://katalog.bip.ipn.gov.pl czytamy, że Edward Cymmer 5 maja 1980 r. został zarejestrowany przez Wydział III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Koninie w kategorii kandydat na tajnego współpracownika.

"29.08.1980 pozyskany do współpracy, następnie zarejestrowany (30.08.1980) w charakterze tajnego współpracownika [TW] pseud. +Karol+" - podał IPN.

Z wpisu wynika też, że współpracę z Cymmerem zakończono 20 grudnia 1989 r. z powodu "braku możliwości operacyjnych". "Materiały zebrane w toku współpracy +ze względu na małą wartość operacyjną+ zniszczono 18 grudnia 1989 r. w jednostce operacyjnej bez przekazania do archiwum" - głosi informacja IPN.

W rozmowie z PAP Edward Cymmer, który funkcję w zarządzie powiatu w Łęczycy objął 24 sierpnia 2017 r., kategorycznie oświadczył, że nie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. "W związku z uzyskaną informacją w sprawie możliwości zarejestrowania mnie jako tajnego współpracownika służb PRL, oświadczam, że nigdy nie byłem świadomym, tajnym współpracownikiem SB" - podkreślił Cymmer w piśmie przesłanym PAP.

Urzędnik przedstawił przy tym decyzję prokuratora IPN z Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Łodzi z 19 grudnia 2013 r., w którym prokurator Jarosław Chrzęst uznał, że Cymmer złożył prawdziwe oświadczenie lustracyjne. Jak stwierdził w rozmowie z PAP Cymmer, w oświadczeniu tym poinformował on, że nigdy nie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa. Informację o tej decyzji umieścił także IPN w katalogu Biuletynu Informacji Publicznej. "Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą" - czytamy. Instytut dodał też, że zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

Sprzeczność pomiędzy nowym wpisem w katalogu IPN, a decyzją prokuratora IPN w Łodzi z 19 grudnia 2013 r. - jak dowiedziała się nieoficjalnie PAP - jest pozorna, ponieważ po jej podjęciu, czyli po 2013 r., pracownicy Instytutu dotarli do nowych archiwalnych dokumentów (opisanych w katalogu, np. kart oraz dzienników rejestracyjnych i korespondencyjnych KWMO/WUSW w Koninie), z których wynika, że Cymmer podjął współpracę jako tajny współpracownik.

Edward Cymmer zaznaczył w rozmowie z PAP, że w jego rodzinie były osoby będące pracownikami Milicji Obywatelskiej, z powodu których mógł pozostawać, w końcowych latach PRL, w kręgu zainteresowań SB, MSW lub innych służb. "Mogłem być również przez nie inwigilowany, bez wątpienia zbierano na mój temat informacje czy przygotowywano materiały. Podejmowano być może również próby zwerbowania mnie do działań operacyjnych, zwłaszcza po podjęciu pracy jako weterynarz w Świnicach Warckich i po założeniu w tym miejscu rodziny" - podał PAP Cymmer.

"Nigdy jednak nie przystąpiłem świadomie do współpracy, nie podpisałem zobowiązania, nie byłem nigdy źródłem informacji o innych osobach, nigdy również nie otrzymałem z tego tytułu żadnych środków finansowych" - podkreślił Cymmer.

Dodał też, że od dawna działał na rzecz społeczności lokalnej, początkowo jako weterynarz cieszący się szacunkiem wśród mieszkańców, później także na gruncie samorządu gminnego i powiatowego. "Trudno było mi również zaakceptować fakt posiadania w rodzinie funkcjonariuszy milicji i oficerów SB, jednak zarówno wtedy, jak i dziś nie mogę ponosić za to jakiejkolwiek odpowiedzialności" - zaznaczył Cymmer.

W komunikacie IPN czytamy też, że w Biuletynie Informacji Publicznej IPN i jego katalogach (dotyczą one m.in. kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL, a także funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa) dokonano 95 modyfikacji wpisów wcześniejszych publikacji. Modyfikacje te wynikają - jak podał IPN - ze zmiany pełnionych funkcji, uzupełnienia wpisów o nowe informacje, dopisania zarządzeń prokuratorskich.

Ponadto Biuro Lustracyjne poinformowało też, że zgodnie z ustawą o IPN opublikowało w katalogach tematycznych dane dotyczące osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL (łącznie 297 osób - 191 nowych wpisów i 106 reedycji), osób zajmujących kierownicze stanowiska partyjne i państwowe PRL (łącznie 154 osób - 150 nowych wpisów i 4 modyfikacje), funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL (łącznie 2243 osób - 2219 nowych wpisów i 24 modyfikacje). W sumie w trzech katalogach tematycznych i wykazie osób pełniących funkcje publiczne przygotowano 2802 publikacje, w tym 2573 nowe wpisów i 229 modyfikacji. (PAP)

Autor: Norbert Nowotnik

nno/ itm/ pko/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL