Okupacja niemiecka

16.01.2018

Coraz więcej osób zwiedza muzeum na Majdanku

Muzeum na Majdanku w Lublinie. Fot. PAP/W. Pacewicz Muzeum na Majdanku w Lublinie. Fot. PAP/W. Pacewicz

Ponad 239 tys. osób zwiedziło w 2017 roku muzea na terenie byłych niemieckich obozów na Majdanku w Lublinie oraz w Bełżcu i w Sobiborze (Lubelskie). To wzrost o blisko 50 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat.

Muzeum na Majdanku oraz jego odziały w Bełżcu i Sobiborze w ubiegłym roku zwiedziło prawie 144,3 tys. osób z Polski. „To znaczny skok, bo aż o blisko 25 tysięcy osób w porównaniu z rokiem 2016” – poinformowała rzeczniczka Państwowego Muzeum na Majdanku Agnieszka Kowalczyk-Nowak.

Wśród niemal 95 tys. cudzoziemców w 2017 r. najwięcej zwiedzających - 65 tys. – stanowili obywatele Izraela, którzy często przyjeżdżają zwiedzać Majdanek w zorganizowanych grupach. Ze Stanów Zjednoczonych przyjechało 7 tys. osób, z Niemiec - 3,5 tys., z Francji - 2,5 tys.

Największy wzrost liczby zwiedzających odnotowano w Muzeum na Majdanku - w ubiegłym roku zwiedziło je blisko 179 tys. osób, w roku 2016 było ich ponad 149,6 tys.

Miejsce pamięci i muzeum na terenie niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu w roku 2017 odwiedziło prawie 38 tys. osób, to jest o ok. 5,8 tys. więcej niż w roku 2016. Natomiast w muzeum i miejscu pamięci po byłym obozie zagłady w Sobiborze w 2016 r. było prawie 31,5 tys. zwiedzających, ale w roku 2017 było ich mniej – ok. 22,3 tys. Jak wyjaśnia Kowalczyk–Nowak, spadek liczby zwiedzających ma związek z prowadzonymi w Sobiborze pracami przy budowie nowego miejsca pamięci, w związku z czym możliwości zwiedzania są tam bardzo ograniczone. Muzeum w Sobiborze jest odziałem Muzeum na Majdanku od maja 2012 r.

Rzeczniczka powiedziała, że w 2013 r. wszystkie trzy placówki zwiedziło ponad 161 tys. osób, natomiast w 2017 r. było to ponad 239 tys. osób. „To wzrost o blisko 50 procent” – zaznaczyła Kowalczyk-Nowak.

Jej zdaniem większa liczba zwiedzających to nie tylko efekt rosnącej popularności podróżowania i zwiedzania, ale też starań pracowników muzeum, aby zwiedzanie miejsc pamięci było jak najbardziej interesujące. „Mamy zróżnicowaną ofertę, skierowaną do różnych grup odbiorców” - zaznaczyła Kowalczyk-Nowak.

Rzeczniczka powiedziała, że dużą popularnością cieszy się oferta zwiedzania tych miejsc pamięci z przewodnikiem. W 2017 roku z tej możliwości skorzystało blisko 76,5 tys. osób. Za zwiedzanie Majdanka z przewodnikiem przez grupę do 10 osób trzeba zapłacić 75 zł, ale muzeum co jakiś czas – np. z okazji rocznic - organizuje nieodpłatne zwiedzanie tematyczne z przewodnikami.

Najbliższe takie bezpłatne zwiedzanie dawnego obozu koncentracyjnego na Majdanku będzie dostępne w najbliższą sobotę, 20 stycznia, z okazji rocznicy pacyfikacji wsi Dziesiąta (obecnie dzielnica Lublina), a także 27 stycznia z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Muzeum martyrologiczne na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku utworzono w listopadzie 1944 r. Obóz ten funkcjonował od października 1941 r. do 22 lipca 1944 r. Spośród prawdopodobnie 150 tys. osób z ok. 30 krajów, którzy przeszli przez Majdanek, na skutek głodu, chorób, pracy ponad siły, a także w egzekucjach i komorach gazowych, życie straciło około 80 tys. osób, z czego 60 tys. to byli Żydzi przywożeni tu z całej Europy.

Obóz zagłady w Bełżcu funkcjonował od marca do grudnia 1942 r. W tym czasie zamordowano w nim około 450 tys. osób, głównie Żydów z Polski, ale też z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. Nowe muzeum i miejsce pamięci na terenie dawnego obozu otwarto tam w 2004 r.

Natomiast obóz zagłady w Sobiborze funkcjonował od marca 1942 r. do października 1943 r. Niemcy wymordowali tu około 170 tys. Żydów z Polski i innych krajów Europy.

Niemieckie obozy zagłady w Sobiborze, Bełżcu i Treblince powstały w ramach Akcji Reinhardt, czyli zrealizowanej w sposób zaplanowany przez hitlerowców operacji, mającej na celu wymordowanie całej ludności żydowskiej pozostającej na terenie Generalnego Gubernatorstwa i deportowanej w ten rejon. Według szacunków podczas tej akcji od marca 1942 r. do listopada 1943 r. Niemcy wymordowali około 2 mln Żydów z Polski i innych krajów europejskich, z czego ok 1,5 mln właśnie w obozach zagłady. (PAP)

autor: Renata Chrzanowska

ren/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL