09.05.2011 aktualizacja 15.08.2016

Dokumenty z Archiwum Opozycji w Bibliotece Cyfrowej Karty

2011-05-08 (PAP) - Ponad 39 tys. stron skanów dokumentów z kolekcji osobistych i środowiskowych Archiwum Opozycji, m.in. licząca ponad 13 tys. skanów dokumentów kolekcja osobista Jack Kuronia z Biblioteki Cyfrowej Ośrodka Karta, zostało udostępnionych w internecie.

dokuZdigitalizowane i udostępnione zostały najbardziej wartościowe zbiory archiwalne Ośrodka. Znalazły się wśród nich m.in.: kolekcja "+Solidarność+ - Narodziny Ruchu" wpisana na listę Pamięć Świata UNESCO (obecnie 4 tys. skanów i ciągle uzupełniana), kolekcja osobista Jacka Kuronia (ponad 13 tys. skanów dokumentów) oraz kolekcje środowiskowe. Zawierają one m.in. materiały z działalności i czasopisma poszczególnych organizacji (w sumie ponad 22 tys. skanów), takich jak: Federacja Młodzieży Walczącej, Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitet Obrony Robotników (KOR) i KSS KOR, Studencki Komitet Solidarności (SKS), Ruch Młodej Polski (RMP), Konfederacja Polski Niepodległej (KPN), Solidarność Walcząca, Ruch "Wolność i Pokój", Pomarańczowa Alternatywa, Komitet Oporu Społecznego (KOS), Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS), Niezależny Ruch Chłopski, Wolne Związki Zawodowe (WZZ).

"W kolekcji +Solidarność - Narodziny Ruchu+ znajdują się dokumenty, które pozwalają spojrzeć na powstanie Solidarności z zupełnie innej strony. To, co z reguły wiemy o tym okresie, pochodzi głównie z podręczników czy z filmów, a tutaj mamy dostęp do bezpośrednich materiałów dokumentujących poszczególne fazy powstawania związku. To nie jest taka typowa narracja historyczna, ale spojrzenie na oryginalne dokumenty. Materiały te charakteryzuje duży potencjał edukacyjny, nie tylko dla naukowców, ale także dla zwykłych sympatyków historii" - opowiadał PAP Marcin Wilkowski, zajmujący się projektami internetowymi w Ośrodku Karta.

Jedną z największych kolekcji imiennych znajdujących się w Bibliotece Cyfrowej Archiwum Ośrodka Karta jest kolekcja osobista Jacka Kuronia. Składają się na nią teksty własne Kuronia, maszynopisy, artykuły, notatki, rozdziały książek oraz opublikowane teksty. Częścią kolekcji są również dokumenty z działalności KOR, m.in. komunikaty i oświadczenia, a także dokumenty z kampanii wyborczej z 1995 roku, w której Kuroń ubiegał się o urząd prezydenta - materiały w przygotowań do wyborów, listy od osób organizujących kampanię wyborczą w terenie oraz ulotki i druki promujące kandydata.

Materiały zostały opracowane cyfrowo w latach 2009–2010. W roku 2011 prace nad poszerzeniem dostępu do zbiorów Archiwum Ośrodka Karta będą kontynuowane. W najbliższym czasie zdigitalizowane zostaną m.in. materiały z kolekcji: Konwersatorium Doświadczenie i Przyszłość; Strajki 1988 i odradzanie się Solidarności 1985-1988; Okrągły Stół; Komitet Obywatelski "S"; Wybory do Sejmu i Senatu w 1989; Społeczny Komitet Nauki; Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ "Solidarność"; Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (SDP) 1980–82; Internowanie w latach 1981-82 i Ośrodki Internowania; Pomoc Zachodu dla Polski w stanie wojennym oraz Rok 1968 – wydarzenia marcowe w Polsce i sierpniowe w Czechosłowacji.

Zdigitalizowane materiały są udostępniane do celów edukacyjnych i naukowych w Ośrodku Karta oraz na stronie internetowej www.dlibra.karta.org.pl/dlibra. Strukturę kolekcji i wprowadzone dokumenty można obejrzeć, klikając w zakładkę "Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Karta" na stronie placówki i rozwijając daną kolekcję. Istnieje również możliwość odnalezienia wybranych materiałów poprzez rozbudowaną wyszukiwarkę, po wpisaniu m.in. nazwy dokumentu, tytułu teczki czy autora. (PAP)

akn/ je/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL