Polska po 1989 roku

24.05.2019

Kombatanci proponują zmiany w projekcie pomnika AK

Kombatanci proponują zmiany w projekcie pomnika AK – Wstęgi Pamięci – która miała stanąć na Bulwarze Czerwieńskim nad Wisłą. Jak napisali w liście do prezydenta Krakowa, mogą one uczynić pomnik "bardziej zrozumiałym i akceptowanym przez oponentów".

Według kombatantów, pomnik zaprojektowany przez zespół Alexandra Smagi mógłby być wzbogacony o figury przedstawiające żołnierzy AK. "Byłoby to dostosowane także do warunków krajobrazowych Bulwaru Czerwieńskiego" – napisali w liście do Jacka Majchrowskiego prezes Okręgu Małopolskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mjr Ryszard Brodowski i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK prof. Stanisław Juchnowicz.

Podkreślili, że ważny jest udział w tym przedsięwzięciu Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wyrazili nadzieję, że budowa pomnika AK rozpocznie się w tym roku, a jego odsłonięcie nastąpi 27 września – w dniu święta Polskiego Państwa Podziemnego.

Tymczasem urzędnicy - w konsekwencji uchwały radnych - ogłosili w piątek przystąpienie do konsultacji w sprawie formy upamiętnienia żołnierzy AK.

Konsultacje ruszą 1 czerwca i będą trzyetapowe. Do 30 czerwca krakowianie będą mogli zaproponować miejsce i formę upamiętnienia żołnierzy AK. Propozycje można nadsyłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo osobiście, w formie papierowej podczas dyżurów ekspertów oraz w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10.

W lipcu i sierpniu propozycje te będą analizowane przez Urząd Miasta i instytucje zewnętrzne pod kątem możliwości ich realizacji. Trzecim etapem konsultacji będzie planowane w pierwszej połowie września otwarte spotkanie dla mieszkańców w Muzeum Armii Krajowej, na którym zostanie przedstawione podsumowanie zebranych opinii i wypracowanie rekomendacji. Ostatnim elementem będzie przygotowanie raportu z konsultacji.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zaproponował w ostatnich tygodniach nowe lokalizacje dla pomnika żołnierzy AK: miejsce po pomniku gen. Iwana Koniewa przy ul. Armii Krajowej albo plac Wielkiej Armii Napoleona u podnóża Wawelu. Zapowiedział, że jeśli uda się dojść do kompromisu w tej sprawie, rozpisze nowy, zamknięty konkurs na projekt monumentu. Kombatanci nie wyobrażają sobie, by pomnik AK stanął w innym miejscu niż Bulwary Wiślane i chcą modyfikacji gotowego już projektu.

Sprawa budowy pomnika AK w Krakowie ciągnie się od 2010 r., kiedy radni podjęli uchwalę o jego wzniesieniu.(PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba

wos/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL