Auschwitz

19.07.2018

Konserwatorzy zabezpieczą drewniany barak w byłym obozie Birkenau

Jeden z drewnianych baraków na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau zostanie poddany konserwacji. Muzeum Auschwitz rozpoczęło już poszukiwania wykonawcy, który podejmie się realizacji zadania – podała w czwartek instytucja.

Barak znajduje się w części byłego obozu, w którym Niemcy więzili mężczyzn. Był to tzw. odcinek BII, którego budowa rozpoczęła się w 1942 r. i trwała do końca następnego roku. Dzielił się on na siedem sektorów zabudowanych barakami drewnianymi. Ponad 60 z nich służyło jako obiekty mieszkalne, 30 jako magazyny, a w dwunastu mieściły się umywalnie, latryny lub kuchnie. Była tam też murowana łaźnia.

Barak mieszkalny, którym zajmą się konserwatorzy, to typowy dla Birkenau drewniany budynek stajenny o powierzchni 389 m kw. Nie posiadał okien. Światło do wnętrza dochodziło przez umieszczone pod dachem świetliki. Wnętrze podzielone było na trzy części przez dwa rzędy wspierających dach słupów. Przestrzeń między słupami a ścianami zewnętrznymi wypełniały trzypoziomowe prycze. Barak był ogrzewany za pomocą dwóch pieców połączonych ze sobą przewodem kominowym biegnącym prawie przez całą jego długość. Wewnątrz przebywało jednorazowo 500 do 800 więźniów. Czasem liczba ta wzrastała do ponad 1 tys.

W specyfikacji warunków zamówienia Muzeum podało, że termin składania ofert przetargowych upłynie 23 sierpnia. Wykonawca będzie miał na prace 20 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Prace konserwatorskie polegać mają na dezynfekcji, oczyszczeniu, wzmocnieniu osłabionych oraz naprawie zniszczonych elementów drewnianych baraku, a także na ich zabezpieczeniu przed działaniem warunków atmosferycznych, rozkładem mikrobiologicznym i zniszczeniami powodowanymi przez owady. Wykonawca będzie miał też obowiązek prowadzić nadzór archeologiczny nad wszelkimi robotami ziemnymi.

Zdaniem Muzeum szacunkowa wartość netto prac powinna wynieść ok. 2 mln zł.

Prace będą realizowane pod auspicjami Globalnego Planu Konserwacji. To wieloletni program w Miejscu Pamięci Auschwitz, który jest finansowany przez Fundację Auschwitz-Birkenau. Pieniądze pochodzą z zysków kapitału wieczystego, który wsparło 37 państw oraz darczyńcy indywidualni. Deklaracje finansowe wsparcia sięgnęły ok. 112 mln euro z planowanych 120 mln euro. Według informacji Fundacji ubiegłoroczne nakłady na prace konserwatorskie oszacowano na ok. 11 mln zł. W tym roku kwota ta ma sięgnąć ok. 15,6 mln zł.

Aktualnie pod auspicjami GPK konserwowane są m.in. murowane baraki w byłym obozie Birkenau.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. W 1947 r. powstało muzeum, które obejmuje byłe obozy Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL