Europa i świat po 1989 roku

15.03.2019

M. Kuchciński: przyjaźń polsko-węgierska wytworzyła między naszymi narodami braterską więź

Zahartowana w krwawych bojach przyjaźń polsko-węgierska przetrwała do dzisiaj i wytworzyła między naszymi narodami szczególną, braterską więź; wierzę, że przyczyni się ona do umacniania pokoju i wartości demokratycznych w regionie – podkreślił marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Kuchciński poinformował w piątek na Twitterze, że na ręce przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Węgier Laszlo Kovera złożył gratulacje z okazji 171. rocznicy Powstania Węgierskiego 1848 r. "Powstanie było patriotycznym zrywem, próbą odzyskania wolności i prawa do samostanowienia" - podkreślił.

Marszałek Sejmu wskazał, że "w tej walce Węgrzy byli silnie wspierani przez Polaków, wśród których szczególnie wyróżnili się generałowie Józef Bem i Henryk Dembiński". "W licznych bitwach z wojskami habsburskimi odnieśli całą serię zwycięstw, dzięki czemu zyskali wielką popularność i sympatię wśród żołnierzy i w całym społeczeństwie węgierskim. Chociaż powstanie zakończyło się ostatecznie bezwzględną pacyfikacją kraju, a polscy ochotnicy musieli opuścić jego granice, Węgrzy nigdy nie zapomnieli o ich poświęceniu i zaangażowaniu" - dodał Kuchciński.

Jak podkreślił, "zahartowana w krwawych bojach przyjaźń polsko-węgierska przetrwała do dzisiaj i wytworzyła między naszymi narodami szczególną braterską więź".

"Wierzę, że przetrwa ona kolejne wieki i że nie będzie poddawana tak ciężkim próbom, jak w przeszłości. Przyczyni się natomiast do umacniania pokoju i wartości demokratycznych w regionie oraz zaowocuje nowymi inicjatywami na rzecz jego rozwoju" - oświadczył marszałek Sejmu.

Powstanie węgierskie z lat 1848-1849 było wymierzone w absolutne rządy Habsburgów. Węgrzy domagali się m.in. wolności prasy i zniesienia cenzury, swobód obywatelskich i równouprawnienia wyznań religijnych, niezależnego od Wiednia rządu oraz wycofania z kraju obcych wojsk.

Powstanie wybuchło 15 marca 1848 roku i było częścią Wiosny Ludów, która przeszła do historii jako seria ruchów rewolucyjnych o charakterze liberalnym, narodowościowym i republikańskim, jakie w latach 1848-49 ogarnęły liczne kraje Europy, w tym pozostającą pod zaborami Polskę i Węgry. W walkach po stronie węgierskiej brali udział Polacy, m.in. generał Józef Bem, który dowodził wojskami węgierskimi w Siedmiogrodzie i Banacie, i generał Henryk Dembiński, dowodzący armią północną. Po stronie Węgrów walczył także Legion Polski pod dowództwem generała Józefa Wysockiego. (PAP)

autor: Anna Tustanowska

amt/ mrr/tgo/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL