Polska po 1989 roku

07.06.2017

Łódzkie: odznaczenia za zasługi na rzecz przemian demokratycznych

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau wręczył w środę kilku osobom - przyznane przez prezydenta RP oraz szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - odznaczenia m.in. za zasługi na rzecz przemian demokratycznych.

W trakcie uroczystości wojewoda zwrócił uwagę, że "naród to związek pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych".

"Ta prawda leży u samych podstaw naszej tożsamości. Ona kształtuje naszą wrażliwość w okresach dzieciństwa, młodzieńczym, ale też bardzo dojrzałym. Dzisiejsza uroczystość służy temu, by w imieniu polskiego państwa wyrazić wszystkim odznaczonym uznanie i wdzięczność, za tę wrażliwość, która decyduje o państwa przynależności do tego związku pokoleń przeszłych, teraźniejszych i przyszłych" - mówił do uhonorowanych osób.

Według wojewody, to właśnie takie osoby "zaświadczały" o sile tej wrażliwości w czasach, kiedy trzeba było bronić ojczyzny z bronią w ręku, narażając swoje życie; "zaświadczały" o tej wrażliwości w czasach komunistycznego zniewolenia, kiedy społeczeństwo polskie było pozbawione swojej podmiotowości.

"Państwo zaświadczacie o tej wrażliwości, dbając też o nasze wspólne dziedzictwo narodowe. O miejsca ważne w naszej historii, ważne w wychowaniu młodych pokoleń. Ta wrażliwość, w różnych okresach naszej historii wymagała wręcz heroicznych poświęceń. Dzisiaj wymaga ona mniej heroicznego, ale systematycznego trudu dbania o to, co stanowi naszą wspólną narodową kulturową tkankę" - powiedział.

W trakcie środowej uroczystości wojewoda wręczył odznaczenia w sumie kilku osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do zmian demokratycznych w Polsce, działały na rzecz upamiętniania historycznych wydarzeń oraz miejsc pamięci narodowej, szczególnie zasłużyły się w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski oraz były deportowane i więzione w łagrach, obozach i miejscach zsyłek.

Za zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce odznaczony został Brązowym Krzyżem Zasługi Ryszard Gruszka - uczestnik tworzenia NSZZ "Solidarność" w Zakładach Płyt Wiórowych w Wieruszowie. Aktualnie działacz "Solidarność 80".

Za działalność na rzecz upamiętniania historycznych wydarzeń oraz miejsc pamięci narodowej Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Łukasz Konopacki, Piotr Moskwa, Jacek Słupski i Paweł Woźnicki - wolontariusze, którzy od wielu lat opiekują się cmentarzami z I wojny światowej oraz pojedynczymi grobami żołnierskimi z II wojny światowej na terenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i okolic.

Medalem "Pro Patria" - przyznawanym szczególnie zasłużonym w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Polski - uhonorowano Tadeusza Żaczka, wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddział w Łowiczu. Krzyż Zesłańców Sybirów otrzymała nieżyjąca już Albina Jabłońska. W imieniu zmarłej odznaczenie odebrała kuzynka Zofia Jabłońska.

Medale pamiątkowe "Obrońcy Ojczyzny 1939-1945" oraz dyplomy otrzymali b. żołnierze m.in. AK - Janina Minias i Czesław Piaskowski. (PAP)

jaw/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL