Auschwitz

16.05.2019

Miejsce Pamięci Auschwitz w tym roku może odwiedzić nawet 2,3 mln osób

Oświęcim, 02.05.2019. Uczestnicy 28. Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau w Oświecimiu, 2 bm. Kilka tys. Żydów i Polaków czci pamięć ofiar Holokaustu idąc w Marszu Żywych "drogą śmierci" z byłego niemieckiego obozu Auschwitz do byłego Auschwitz II-Birkenau. Fot. PAP/A. Grygiel Oświęcim, 02.05.2019. Uczestnicy 28. Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz- Birkenau w Oświecimiu, 2 bm. Kilka tys. Żydów i Polaków czci pamięć ofiar Holokaustu idąc w Marszu Żywych "drogą śmierci" z byłego niemieckiego obozu Auschwitz do byłego Auschwitz II-Birkenau. Fot. PAP/A. Grygiel

Muzeum Auschwitz może w tym roku odwiedzić rekordowa liczba osób, ok. 2,2-2,3 mln – wynika z szacunków placówki, które jej dyrektor Piotr Cywiński podał podczas spotkania Rady Muzeum. Z jego słów wynika, że w porównaniu z ub. rokiem frekwencja jest o kilka procent wyższa.

W 2018 r. Miejsce Pamięci Auschwitz zwiedziło 2,152 mln osób. Nigdy wcześniej liczba ta nie była tak wysoka. „W tym roku – porównując dane z kolejnych miesięcy – odnotowujemy dalszy 5-10 procentowy wzrost. Jeżeli taka tendencja się utrzyma, możemy osiągnąć w tym roku frekwencję rzędu 2,2-2,3 mln osób” – powiedział dyrektor Cywiński.

Muzeum Auschwitz podało w komunikacie, że Rada obradowała we wtorek. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o zbliżającej się międzynarodowej konferencji edukacyjnej, przyszłorocznych obchodach 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz, a także o inwestycjach realizowanych w placówce.

Piotr Cywiński powiedział, że jedną z najważniejszych inwestycji w Muzeum jest obecnie budowa siedziby Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Powstaje ona w budynku tzw. Starego Teatru, tuż przy byłym obozie Auschwitz I. ”Będzie to dla naszej edukacji rewolucja, która otworzy całkowicie nowe możliwości. W tej chwili trwają prace merytoryczne związane z planowaniem nowych projektów oraz pełnego programu działań MCEAH, które będą wykorzystywały nową przestrzeń – podkreślił.

Istotną inwestycją będzie też budowa Centrum Obsługi Odwiedzających. „Na początku czerwca powinny zostać otwarte koperty z ofertami zgłoszonymi w przetargu. Znaczna część tego projektu realizowana jest dzięki funduszom UE, natomiast budowę hostelu – w drugim etapie – najprawdopodobniej wesprą darczyńcy prywatni. Rozmowy na ten temat dobiegają końca” – mówił Cywiński.

Dyrektor poinformował o najważniejszych pozyskanych przez Muzeum dokumentach i obiektach historycznych. Zaliczył do nich Archiwum Eissa, jeden z największych zbiorów dokumentujących działania ratunkowe polskiej dyplomacji na rzecz zagrożonych Holokaustem Żydów, batutę pierwszego dyrygenta orkiestry obozowej w Auschwitz Franciszka Nierychły oraz podwójny rysunek rtm. Witolda Pileckiego i Tomasza Serafińskiego z 1943 r.

Piotr Cywiński mówił o prowadzonych od kilku miesięcy badaniach dokumentów zgromadzonych w archiwach Międzynarodowej Służby Poszukiwawczej w Bad Arolsen. „Dzięki analizie dokumentów wytworzonych przez administrację SS w innych obozach koncentracyjnych, które zawierają informacje o uwięzieniu w KL Auschwitz, lub takich, które zostały przesłane wraz z przeniesionym więźniem do innego obozu, możliwe będzie poznanie i uzupełnienie wielu danych dotyczących ludzi uwięzionych w Auschwitz” – powiedział.

Cywiński przypomniał, że 14 czerwca ub.r. otwarto stałą ekspozycję poświęconą ruchowi oporu w Auschwitz. „Jest ona bardzo ascetyczna po to, aby w żaden sposób nie zaburzyć autentyzmu przestrzeni. Blok 11 zajmuje wyjątkowe miejsce w historii Auschwitz – nie tylko ze względu na to, iż był to areszt obozowy, ale też na fakt, że na jego dziedzińcu esesmani rozstrzelali tysiące ludzi. Wielu z nich zaangażowanych było w działania ruchu oporu przeciwko okupantowi – zarówno w obozie, jak i poza nim. Ekspozycja pokazująca całościową historię obozowego ruchu oporu ma w tym miejscu znaczenie symboliczne” – powiedział.

Cywiński podkreślił, że wśród najważniejszych wydarzeń jakie będą miały miejsce w najbliższym roku są przede wszystkim obchody 75. rocznicy wyzwolenia w styczniu 2020 r. Skalą będą one zbliżone do uroczystości z 2015 r. Istotne znaczenie ma mieć także planowana na lipiec br. międzynarodowa konferencja „Auschwitz – Nigdy więcej! – Czy na pewno?”. Jej tematyka dotyczyła będzie edukacji w kontekście przeciwdziałania ludobójstwom i zbrodniom przeciw ludzkości.

Rada Muzeum jednogłośnie przyjęła uchwałę, w której pozytywnie oceniła działania placówki.

Rada jest ciałem opiniodawczym powołanym przez ministra kultury. Sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez placówkę jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Opiniuje też roczny plan działalności i ocenia jego wykonanie. Radzie przewodniczy była wicedyrektor Muzeum Auschwitz Krystyna Oleksy. Zasiadają w niej przedstawiciele różnych środowisk, w tym były więzień Auschwitz Bogdan Bartnikowski.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 r. na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. (PAP)

autor: Marek Szafrański

szf/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL