Polska po 1989 roku

01.02.2017 aktualizacja 25.07.2017

MKiDN: Konsultacje publiczne programu "Niepodległa" do 8 marca

Manifestacja przed siedzibą pierwszego rządu w niepodległej Polsce – Warszawa, 14 listopada 1918 r. Fot. CAW/WBH Manifestacja przed siedzibą pierwszego rządu w niepodległej Polsce – Warszawa, 14 listopada 1918 r. Fot. CAW/WBH

Wieloletni program "Niepodległa" na lata 2017-2021, dotyczący uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, trafił do konsultacji publicznych - poinformował w środę resort kultury. Uwagi do programu można zgłaszać do 8 marca.

MKiDN podkreśla, że program "Niepodległa" ma nie tylko przypomnieć o wartościach i wydarzeniach, które kształtowały polską tożsamość, ale także wzmocnić poczucie wspólnoty obywatelskiej Polaków.

"Opracowując program, przyjęto założenie, że w jego ramach nie będą tworzone upamiętnienia w formie pomników czy tablic pamiątkowych. Wybrane projekty kulturalne – o różnym charakterze – mają stanowić +żywe+ upamiętnienie rocznicy" - czytamy w założeniach Wieloletniego Programu "Niepodległa".

Program podzielono na trzy grupy, którym nadano priorytety. Pierwszy priorytet dostały projekty ogólnopolskie, określane przez resort także jako flagowe. W grupie tej znalazło się 36 projektów, które mają zrealizować instytucje podległe i nadzorowane przez ministra kultury. Są wśród nich projekty filmowe, wystawiennicze, muzyczne, badawcze (m.in. uzupełnienie listy pomników historii, nagranie i wydanie partytur stu najwybitniejszych utworów muzycznych z lat 1918-2018, projekty wystawiennicze związane ze Stuleciem Awangardy, budowa sieci muzeów).

"Jako całość pokazują bogactwo polskiej kultury, opartej na trzech wartościach: wolności, solidarności oraz poszanowaniu godności i praw człowieka" - podkreśla resort kultury w zamieszczonym na stronie komunikacie.

MKiDN podkreśla, że program "Niepodległa" ma nie tylko przypomnieć o wartościach i wydarzeniach, które kształtowały polską tożsamość, ale także wzmocnić poczucie wspólnoty obywatelskiej Polaków. "Opracowując program, przyjęto założenie, że w jego ramach nie będą tworzone upamiętnienia w formie pomników czy tablic pamiątkowych. Wybrane projekty kulturalne – o różnym charakterze – mają stanowić +żywe+ upamiętnienie rocznicy" - czytamy w założeniach programu.

Priorytet drugi otrzymały projekty regionalne i lokalne. Ich celem jest włączenie obywateli do organizacji obchodów tego święta. Ministerstwo planuje przeprowadzenie dwóch dużych programów dotacyjnych - programu "Koalicje dla Niepodległej" skierowanego do instytucji kultury, które staną się promotorami aktywności społeczności lokalnej w tworzeniu oddolnych koalicji społecznych; programu "Niepodległa" skierowanego do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Upowszechnianie za granicą wizerunku Polski opartego na systemie wartości wyróżniających naszą tożsamość narodową - to cel projektów zaliczonych do trzeciej grupy. Koordynatorem i realizatorem tego programu został Instytut Adama Mickiewicza. Stworzył on program zagranicznych obchodów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

W ramach priorytetu trzeciego wybrano siedem ścieżek tematycznych obchodów: Ignacy Jan Paderewski – ikona niepodległości, Polonia i Polacy za granicą, Polki, Pokolenie Niepodległa, Awangarda, Robotnicy, Duchowość Niepodległej.

W trakcie trwania konsultacji przewidziano dwa spotkania otwarte: 21 lutego we Wrocławiu (Centrum Historii Zajezdnia) oraz 28 lutego w Warszawie (siedziba Departamentu Ochrony Zabytków MKiDN).

Równocześnie od 1 lutego rozpoczyna działalność Biuro Programu "Niepodległa". Pełniącym obowiązki dyrektora Biura został Jan Kowalski. Wcześniej kierował on działem komunikacji i promocji w Narodowym Centrum Kultury, był odpowiedzialny za kształtowanie wizerunku oraz wsparcie promocyjne projektów własnych instytucji i koordynację działań informacyjno-promocyjnych projektów wspieranych przez NCK.

Budżet "Niepodległej" wynosi ok. 200 mln zł. Cały program jest dostępny na stronie http://bip.mkidn.gov.pl/pages/posts/ogloszenie-2102.php wraz z informacją o sposobie zgłaszania uwag.(PAP)

ksi/ mow/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL