XIX wiek

25.05.2019

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka dla Muzeum Historii Polski

Dr Mikołaj Mirowski (Muzeum Historii Polski) i prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (wydawnictwo Neriton) odebrali Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. Źródło: Muzeum Historii Polski Dr Mikołaj Mirowski (Muzeum Historii Polski) i prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (wydawnictwo Neriton) odebrali Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka. Źródło: Muzeum Historii Polski

Książka „Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe” pod redakcją naukową prof. Tadeusza Wolszy została wyróżniona w kategorii Prace Zbiorowe przez Kapitułę Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka.

Publikacja ukazała się staraniem Muzeum Historii Polski oraz Wydawnictwa Neriton. Książka „Drogi do niepodległości. Reminiscencje popowstaniowe” stanowi pokłosie cyklu wykładów przygotowanych z okazji 150. rocznicy powstania styczniowego. Autorzy m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Jolanta Sikorska-Kulesza, prof. Włodzimierz Suleja, prof. Janusz Odziemkowski, to najwybitniejsi w kraju badacze historii społecznej i politycznej XIX stulecia i dziejów najnowszych. Publikacja obejmuje teksty poświęcone zagadnieniom związanym z tłem wybuchu powstania (rosyjska polityka imperialna wobec polskich aspiracji niepodległościowych), z jego oddźwiękiem międzynarodowym (powstanie jako wydarzenie w dyplomacji i polityce europejskiej), kontekstami społecznymi (udział chłopów) i narodowościowymi (powstanie na Litwie i Rusi), płaszczyzną symboliczną (ikonosfera, przejawy żałoby narodowej), kręgiem spadkobierców myśli powstańczej, wreszcie z polityką pamięci o powstaniu w II Rzeczpospolitej i w PRL-u.

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka została w tym roku przyznana po raz dwudziesty czwarty. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 24 maja 2019 roku w trakcie Targów Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA odbywających się równolegle z Warszawskimi Targami Książki na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Muzeum Historii Polski po raz kolejny zostało docenione przez kapitułę nagrody im. prof. Skowronka. W 2018 roku otrzymało wyróżnienie za książkę „Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu”, a w 2015 roku tą nagrodą wyróżniona została publikacja „Węzły pamięci”.

Po tragicznej śmierci wybitnego historyka w lipcu 1996 r., grono jego przyjaciół i uczniów postanowiło uczcić jego pamięć przez ustanowienie nagrody jego imienia przyznawanej wydawcom, którzy publikują książki z szerokiego kręgu zainteresowań badawczych patrona. W swojej pracy badawczej Jerzy Skowronek zajmował się przede wszystkim historią Polski i krajów bałkańskich w II połowie XVIII i w wieku XIX oraz stosunkami w tym okresie. Był też autorem wielu publikacji varsavianistycznych oraz prac z dziejów wojskowości, szczególnie dotyczących powstań narodowych. 

W skład jury Nagrody im. Prof. Jerzego Skowronka wchodzą: prof. dr hab. Jarosław Czubaty (przewodniczący), Piotr Dobrołęcki, dr hab. Lilla Moroz-Grzelak, prof. IS PAN, dr hab. Martyna Deszczyńska, red. Józef Kliś oraz sekretarz Kapituły Barbara Kramar. Członkami Kapituły są również: dr Natalia Bujniewicz, Witold Kaliński, dr Tadeusz Krawczak, Zofia Kunert, Andrzej Pieniak, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki i prof. dr hab. Jerzy Zdrada, oraz dr Andrzej Czesław Żak. 

Źródło: MHP

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL