Polska po 1989 roku

20.04.2017

Przyznano dotacje w IX edycji programu "Patriotyzm Jutra"

IX edycja programu "Patriotyzm Jutra". Źródło: MHP IX edycja programu "Patriotyzm Jutra". Źródło: MHP

163 przedsięwzięcia otrzymały dotacje w programie „Patriotyzm Jutra” realizowanym przez Muzeum Historii Polski. Nagrodzonym inicjatywom przyznano od 5 tys. zł. do ponad 50 tys. złotych. Łączna suma przyznanych dotacji to 4 miliony zł.

Wiele nagrodzonych inicjatyw związanych jest z upamiętnieniem wydarzeń, których rocznice obchodzone są w tym roku - Rok Marszałka Józefa Piłsudskiego, Rok Tadeusza Kościuszki, Rok Rzeki Wisły.

Wśród nagrodzonych projektów znalazły się: "Piłsudski - festiwal. Na 150-lecie urodzin Marszałka" (Dom Literatury w Łodzi), "Akademia Patriotyzmu" (Centrum Myśli Jana Pawła II), "Filmowe małe ojczyzny" (Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”), "Zima Wasza Wiosna Nasza" (Stowarzyszenie Wolni i Solidarni 1980-1989) czy "Bieszczadzka +Inka+" (Fundacja Krośnieńska im. Ignacego Paderewskiego).

Jak podali organizatorzy konkursu, zainteresowanie tegoroczną edycją było bardzo duże. Zespół Sterujący programu, pod kierownictwem dyrektora Muzeum Historii Polski Roberta Kostro, rozpatrzył blisko 850 wniosków z całej Polski, zgłoszonych przez fundacje, lokalne stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne.

Nagrodzonym inicjatywom przyznano dotacje od 5 tys. do ponad 50 tys. złotych. Są wśród nich przedsięwzięcia oparte na organizacji warsztatów, gier, happeningów i konkursów. Wyróżniono także liczne plany wystawiennicze i wydawnicze - w tym internetowe. Ich problematyka jest bardzo szeroka. Zdecydowana większość związana jest z historią lokalną, pozostałe dotyczą historii politycznej, gospodarczej, społecznej, a także historii życia codziennego.

Szczegóły dostępne są na stronie Muzeum: http://muzhp.pl/pl

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program grantowy realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku.

Program służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski, wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu oraz promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. (PAP)

gj/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL