Budowa niepodległego państwa

19.07.2017 aktualizacja 20.07.2017

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z programu "Niepodległa"

Program „Niepodległa” Program „Niepodległa”

W środę Biuro Programu "Niepodległa" rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń przygotowanych z okazji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Aplikacje o wsparcie finansowe z programu dotacyjnego "Niepodległa" mogą składać samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

Na dofinansowanie wydarzeń związanych z obchodami przewidziano w tym roku 3 mln zł, a pojedynczy wniosek może zostać dofinansowany kwotą od 5 tys. do 50 tys. zł. Wnioskodawcy muszą zapewnić 15 proc. wkładu własnego i złożyć opis zdarzenia zgodny z tematyką programu dotacyjnego.

"W tegorocznej edycji programu dotacyjnego +Niepodległa+ zwrócimy szczególną uwagę na działania animacyjne i edukacyjne, włączające lokalne społeczności i przygotowujące je do aktywnego uczestnictwa w obchodach w kolejnych latach" – napisał w komunikacie przesłanym PAP p.o. dyrektora Biura Programu "Niepodległa" (BPN) Jan Kowalski. Dodał: "szczególny nacisk kładziemy na uwzględnianie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego".

Jak informuje BPN, dzięki "projektom zrealizowanym w ramach programu możliwe będzie uhonorowanie lokalnych bohaterów, przypomnienie najważniejszych wydarzeń historycznych i miejsc pamięci z poszczególnych regionów Polski".

W tym roku można uzyskać dofinansowanie na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie. Są to, m.in.: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne.

"W tegorocznej edycji programu dotacyjnego +Niepodległa+ zwrócimy szczególną uwagę na działania animacyjne i edukacyjne, włączające lokalne społeczności i przygotowujące je do aktywnego uczestnictwa w obchodach w kolejnych latach" – napisał w komunikacie przesłanym PAP p.o. dyrektora Biura Programu "Niepodległa" (BPN) Jan Kowalski. Dodał: "szczególny nacisk kładziemy na uwzględnianie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej oraz regionalnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego".

Wieloletni Program Rządowy "Niepodległa" został przyjęty przez Radę Ministrów, by - jak podano na stronie BPN - "godnie upamiętnić jedną z najważniejszych rocznic w historii Polski – stulecie odzyskania niepodległości". Program dotacyjny jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego, którego celem jest: "wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granica? do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym i rodzinnym świętowaniu". Ma stanowić główny mechanizmem służący organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Jak podano na stronie, "główne wartości, jakie przyświecają programowi +Niepodległa+, to: dążenie do wolności, poszanowanie godności człowieka i jego praw oraz solidarność".

Biuro Programu "Niepodległa" jest narodową instytucją kultury odpowiedzialną za koordynację obchodów stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach swojej działalności BPN w drugiej połowie 2017 r. przeprowadzi 2 programy dotacyjne: "Koalicje dla Niepodległej" (wspierający organizację obchodów przez inicjatywy obywatelskie) oraz "Niepodległą" (skierowany do samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych).

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu "Niepodległa" można składać w BPN do 16 sierpnia br. poprzez formularz na www.eboi.niepodlegla.gov.pl

Więcej informacji o programach dotacyjnych oraz szczegółowe regulaminy dostępne są na stronie www.niepodlegla.gov.pl/dotacje (PAP)

gj/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL