XIX wiek

20.10.2017 aktualizacja 25.07.2018

2017 – Rok św. Brata Alberta

Brat Albert uczy nas wszystkich jak zostać człowiekiem w nieludzkich czasach. Takie czasy przychodzą i odchodzą. Natomiast jest pytanie jak z nich wychodzi człowiek – mówi abp Grzegorz Ryś, metropolita łódzki w filmie Grzegorza Sajóra i Tomasza Płuciennika "Adam Chmielowski. 7 obrazów z życia". Adam Chmielowski urodził się w 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. W wieku 18 lat walczył wziął udział w powstaniu styczniowym, podczas walk stracił nogę i trafił do niewoli. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w Monachium. Tam zetknął się z innymi wybitnymi artystami, między innymi Stanisławem Witkiewiczem, Józefem Chełmońskim i braćmi Gierymskimi. Wstąpił do Zakonu Jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swego brata Stanisława. Po powrocie do Krakowa w 1884 r. zaczął interesować się sytuacją ludzi ubogich. Najpierw w swojej pracowni przy ulicy Basztowej zaczął przyjmować bezdomnych i ubogich. Przełomowym wydarzeniem w życiu Chmielowskiego było namalowanie obrazu „Ecce Homo”. „Wówczas zaczął zadawać sobie pytania o ludzką godność, o godność nędzarzy i ubogich. Ecce Homo to Chrystus, który bierze na siebie cierpienia ludzi. Chmielowski odnalazł w Chrystusie Ecce Homo człowieka ubogiego i przeciwnie, w człowieku ubogim odnalazł Ecce Homo. Św. Albert w nędzarzach odnalazł piękno człowieczeństwa. Chciał przywrócić godność nędzarzy” – zaznacza brat Paweł Flis. Zakładał miejskie ogrzewalnie i przytuliska, domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych. W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a rok później złożył śluby zakonne, przyjmując imię Albert. Założył zgromadzenia braci albertynów (1888) i sióstr albertynek (1891), działające według reguły św. Franciszka z Asyżu. Schorowany brat Albert zmarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie. Na pogrzebie Brata Alberta padły słowa: Nie trzeba się modlić za Brata Alberta, trzeba się modlić do Brata Alberta. Potwierdzeniem tych słów była beatyfikacja – mówi brat Paweł Flis ze Zgromadzenia .Braci Albertynów. W 1938 r. prezydent Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. Papież Jan Paweł II beatyfikował go w Krakowie w 1983 r., a sześć lat później w Rzymie kanonizował. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Świętego Brata Alberta Ecce Homo w Krakowie.

Kalendarium

1845 

20 sierpnia

W Igołomi k. Miechowa w Małopolsce urodził się Adam Chmielowski herbu Jastrzębiec.

26 sierpnia

"Chrzest z wody" w miejscowym kościele parafialnym Narodzenia Matki Bożej. Syn Wojciecha Chmielowskiego i Józefy Borzysławskiej otrzymuje imiona Adam Bernard.

1847 

17 czerwca

Dopełnienie chrztu w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie.

1853  

25 sierpnia

Śmierć ojca Adama Chmielowskiego.

1855-1856  

Adam Chmielowski uczy się w szkole kadeckiej w Petersburgu.

1856-1862  

Nauka w Gimnazjum Realnym w Warszawie.

1862  

Początek studiów na wydziale mechanicznym Instytutu Politechnicznego i Rolniczo-Leśnego w Puławach.

1863  

22/23 stycznia

Adam Chmielowski rozpoczyna walkę w powstaniu styczniowym w oddziale „Puławiaków”.

8 lutego

Klęska oddziału "Puławiaków" w bitwie pod Słupczą.

18 marca

Adam Chmielowski walczy w szeregach oddziału Mariana Langiewicza w bitwie pod Grochowiskami.

19-22 marca

Wraz z resztą oddziału Chmielowski przekracza granicę Królestwa i Galicji i zostaje internowany w Krakowie, a następnie w Ołomuńcu.

20 maja

Chmielowski ucieka z Ołomuńca i powraca do Królestwa, gdzie kontynuuje walkę w oddziale Zygmunta Chmieleńskiego.

30 września

Chmielowski zostaje ranny w bitwie pod Mełchowem. Kilka dni później poddany jest zabiegowi amputacji rannej nogi.

1864  

kwiecień

Wyjazd do Paryża.

1865  

lipiec

Powrót do Warszawy.

1867  

Ponowny wyjazd do Paryża.

1870 

Początek studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.

1879  

Początek praca nad obrazem „Ecce Homo”.

1880  

Wstąpienie do klasztoru ojców jezuitów w Starej Wsi koło Brzeska.

1881 

Chmielowski zapada na depresję i trafia do zakładu dla chorych umysłowo we Lwowie.

1884 

Wydalenie przez władze rosyjskie z terenu Królestwa. Wyjazd do Krakowa.

1887 

25 sierpnia

Adam Chmielowski wstępuje do III Zakonu św. Franciszka (tercjarzy) i przyjmuje imię zakonne Albert.

1888 

25 sierpnia

Brat Albert zakłada Zgromadzenie Braci Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka Serafickiego Posługujących Ubogim, nazywane później albertynami.

1888

Przejęcie od władz Krakowa ogrzewalni dla bezdomnych i ubogich przy ul. Piekarskiej.

1891 

Założenie Zgromadzenia Sióstr Albertynek.

1892  

Przejęcie przez Zgromadzenie Posługujących Ubogim schroniska dla ubogich we Lwowie.

1898  

Budowa pustelni na Kalatówkach w Zakopanem.

1901  

W Zakopanem umiera ojciec Witalis Leja, pierwszy z braci zgromadzenia założonego przez Brata Alberta.

1902 

Budowa klasztoru w Zakopanem.

1903  

Przejęcie opieki Zgromadzenia nad schroniskiem w Jarosławiu.

1907 

Przejęcie opieki Zgromadzenia nad schroniskiem w Przemyślu.

1916  

29 listopada

Ostatnia podróż do Zakopanego.

25 grudnia

W przytulisku dla ubogich na krakowskim Kazimierzu umiera Brat Albert. Przyczyną śmierci nowotwór żołądka.

28 grudnia

Pogrzeb na Cmentarzu Rakowickim.

1934  

Początek procesu informacyjnego – wstępu do starań o beatyfikację.

1946 

Wznowienie procesu informacyjnego przerwanego na czas wojny.

1949  

31 maja

Ekshumowanie szczątków Brata Alberta i złożenie w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Krakowie.

1983 

22 czerwca

Podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach papież Jan Paweł II ogłasza Brata Alberta Chmielowskiego błogosławionym.

1989 

12 listopada

Kanonizacja Brata Alberta.

 

Opracowano na podstawie:

Andrzej Różycki „Święty Brat Albert” Kraków 2003.

 

Michał Szukała (PAP)

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL