Okrągły stół

20.02.2014 aktualizacja 14.07.2016

Sejmowa komisja uzgodniła tekst uchwały ws. 25. rocznicy Okrągłego Stołu

Sejmowa komisja kultury i środków przekazu uzgodniła w czwartek tekst uchwały z okazji 25. rocznicy Okrągłego Stołu. Pomysłodawcą uchwały był klub SLD.

Poseł SLD Tadeusz Iwiński podkreślił, że Sojusz chciał uczczenia niezwykle ważnego dla Polski wydarzenia, jakim były obrady Okrągłego Stołu. Rozmowy Okrągłego Stołu rozpoczęły się 6 lutego 1989 r.

Jak dodał projekt uchwały przygotowany przez Sojusz jest "krótki i syntetyczny". Zapisano w nim, że "w 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu Sejm RP wyraża podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji koncepcji porozumienia narodowego". "Sejm RP uznaje porozumienie okrągłostołowe za przykład politycznej mądrości i dowód patriotyzmu jego twórców" - brzmi projekt SLD.

Iwiński przypomniał, że propozycja jego klubu została złagodzona w projekcie przygotowanym przez Prezydium Sejmu. Mimo to, nie udało się doprowadzić do tego, by poparły go wszystkie kluby przez aklamację. Nie było zgody klubu Solidarnej Polski, która zgłosiła do niego poprawkę.

Komisja kultury i środków przekazu pracowała w czwartek nad projektem uchwały SLD, który został zgłoszony formalnie.

Okrągły Stół, to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

O odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu na posiedzeniu komisji wnioskował poseł PiS Jan Dziedziczak; podkreślił, że robi to wyłącznie we własnym imieniu. Argumentował, że "jest dalece niestosowne, by tego typu, historyczne uchwały zgłaszali przedstawiciele partii postkomunistycznej". Proponował, by posłowie SLD, "jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, spuszczali głowę i milczeli".

Dziedziczak zaznaczył też, że "to nie komuniści byli architektami przemian w Europie". "Nie zawdzięczamy wolnej Polski Jaruzelskiemu, Kwaśniewskiemu czy Millerowi" - podkreślił. Wniosek posła PiS został jednak odrzucony.

Ostatecznie - po poprawkach m.in. przewodniczącej komisji Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej (PO) oraz Urszuli Augustyn (PO) - w projekcie uchwały zapisano, że "w 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu, a tym samym rozpoczęcia pokojowych przemian w naszym kraju Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wyraża uznanie dla uczestników obrad Okrągłego Stołu, którzy wytyczyli drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce".

Podkreślono, że "zawarty kompromis doprowadził do legalizacji NSZZ "Solidarność" i doprowadził do częściowo demokratycznych wyborów 4 czerwca 1989 r." Jak zaznaczono "wybory zakończyły się zwycięstwem Solidarności, a następstwem tych wydarzeń było powołanie w sierpniu 1989 r. roku rządu, na którego czele stanął Tadeusz Mazowiecki".

W komisji nie ma przedstawicieli Solidarnej Polski. Szef klubu SP Arkadiusz Mularczyk pytany przez PAP o propozycje komisji, odparł, że decyzję w tej sprawie podejmie cały klub.

"Przyjęty przez komisję projekt nie odbiega jednak zbyt mocno od projektu proponowanego przez Prezydium Sejmu. Osobiście sceptycznie oceniam tę formułę, bo ona wskazuje tylko na pozytywy, natomiast w żaden sposób nie wskazuje na negatywne strony Okrągłego Stołu, a ich też było dużo i one też powinny być wymienione w uchwale" - zaznaczył Mularczyk.

Jak dodał, SP jest przeciwna "mitologizacji okrągłego stołu i wskazywanie tylko i wyłącznie pozytywnych jego aspektów a pomijania negatywnych".

Okrągły Stół, to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie. W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Okrągły Stół uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu z 4 czerwca 1989 r. i całkowicie wolnych do odrodzonego Senatu. (PAP)

wni/ mzk/ par/ jbr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL