Polskie Państwo Podziemne

02.07.2014 aktualizacja 14.07.2016

Ustawa o ochronie znaku Polski Walczącej bez poprawek w Senacie

Znak Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego w stolicy. Fot. PAP/G. Jakubowski Znak Polski Walczącej na Kopcu Powstania Warszawskiego w stolicy. Fot. PAP/G. Jakubowski

Senatorowie podczas środowej debaty nad ustawą o ochronie znaku Polski Walczącej nie zgłosili poprawek. W ustawie przewidziano karę grzywny za znieważanie słynnej kotwicy znanej z okresu powstania warszawskiego.

Podczas debaty senator Jarosław Obremski (niezrz.) pytał, czy ochrona znaku Polski Walczącej będzie oznaczała m.in. obowiązek uzyskania zgody na korzystanie z niego. "Czy w czasie jakichś manifestacji, w czasie świąt narodowych będzie możliwość także używania znaku, czy to już będzie podpadać pod ściganie z urzędu?" - pytał senator.

W odpowiedzi sekretarz Rady Pamięci Ochrony Walk i Męczeństwa Andrzej Krzysztof Kunert podkreślił, że ustawa nie zamyka nikomu drogi do używania Znaku Polski Walczącej. "Ta ustawa w bardzo precyzyjny sposób przypomina, że jest coś takiego w polskim prawodawstwie, jak przeciwdziałanie znieważaniu znaku ogólnonarodowego. Nie ma tam słowa o tym, że ktokolwiek musi uzyskać zezwolenie na używanie tego znaku" - tłumaczył.

Według Kunerta podczas obchodów rocznicy wybuchu powstania warszawskiego 1 sierpnia "dość łatwo można rozróżnić godne używanie tego znaku od używania niegodnego, a niestety często stanowiącego tegoż znaku znieważenie".

W ustawie zapisano, że "znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej". Zapisano również, że "otaczanie znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej".

Kolejny artykuł ustawy mówi o tym, że "kto publicznie znieważa znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny". Ustawa przewiduje też, że do postępowania w sprawach dotyczących ochrony znaku stosuje się przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ochronę znaku Polski Walczącej zainicjowali weterani II wojny światowej, zrzeszeni m.in. w Związku Powstańców Warszawskich i Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Nowe przepisy nie wzbudziły zastrzeżeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Sejm przyjął ustawę niemal jednomyślnie.

Kotwica jako znak Polski Walczącej została wybrana w konspiracyjnym konkursie w 1942 r. Do Biura Informacji i Propagandy KG AK, które ogłosiło konkurs, nadesłano 27 propozycji. Autorką zwycięskiego projektu była harcerka Anna Smoleńska, która studiowała historię sztuki na tajnym Uniwersytecie Warszawskim.

Podczas okupacji znak symbolizujący walkę o niepodległość malowano na murach polskich miast. Dwie połączone litery P i W, tworzące kotwicę Polski Walczącej, umieszczane były na budynkach związanych z powstaniem warszawskim i walkami toczonymi w czasie II wojny światowej, m.in. odbitym z rąk Niemców gmachu PAST-y. (PAP)

mce/ nno/ abe/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL