Okrągły stół

05.02.2014 aktualizacja 14.07.2016

Uzgodniono projekt uchwały ws. 25 rocznicy Okrągłego Stołu

Wicemarszałkowie Sejmu Cezary Grabarczyk (PO) i Jerzy Wenderlich (SLD) uzgodnili treść projektu uchwały Sejmu ws. uczczenia 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu. Poinformował o tym PAP Wenderlich. Propozycja jest kompilacją dwóch projektów w tej sprawie: PO i SLD.

Oba projekty uchwał w tym tygodniu trafiły do Sejmu; we wtorek prezydium izby powierzyło Grabarczykowi i Wenderlichowi przygotowanie tekstu kompromisowego tak, by był on do zaakceptowania dla wszystkich klubów i mógł zostać przyjęty w piątek.

Okrągły Stół to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

"Udało się osiągnąć kompromis. Oczywiście - póki posłowie nie wstaną i przez aklamację nie przyjmą tej uchwały, to nie możemy jeszcze mówić o porozumieniu, ale skoro 25 lat temu osiągnięto porozumienie, to myślę, że to nasze może być porozumieniem dużo łatwiejszym, niż to sprzed 25 lat" - podkreślił Wenderlich.

Uzgodniony projekt uchwały został już przekazany klubom parlamentarnym. Wicemarszałek nie chciał zdradzać, co konkretnie znalazło się w propozycji. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika jednak, że podkreślono w nim m.in. kompromis osiągnięty przy Okrągłym Stole, który zapoczątkował demokratyczne przemiany w Polsce: rozpisanie częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku, a później powołanie rządu Tadeusza Mazowieckiego.

Sejm - według informacji PAP - ma też wyrazić w uchwale uznanie dla uczestników rozmów Okrągłego Stołu.

25. rocznica rozpoczęcia obrad Okrągłego Stołu mija w czwartek.

Okrągły Stół to negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz strony kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie.

W obradach wszystkich zespołów brały udział 452 osoby. Okrągły Stół uważany jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu z 4 czerwca 1989 r.(PAP)

(planujemy kontynuację tematu)

mkr/ par/ ura/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL