Inne

11.10.2017

W Gliwicach odsłonięto tablicę pamięci prof. Antoniego Rosikonia

Tablicę pamięci wybitnego specjalisty kolejnictwa, prof. Antoniego Rosikonia, odsłonięto w środę na gliwickim dworcu kolejowym. Profesor, zasłużony m.in. dla problematyki eksploatacji kolei na terenach szkód górniczych, był przez lata związany z Politechniką Śląską.

O odsłonięciu tablicy poinformował PAP prof. Kazimierz Kłosek – przez lata uczeń, a potem następca prof. Rosikonia. Jak wyjaśnił, to inicjatywa zarówno jego dawnych współpracowników z uczelni, jak i b. Śląskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych.

Prof. Rosikoń był inżynierem budowy dróg i mostów, specjalistą z zakresu szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej. Pochodził z rodziny kolejarskiej. W Politechnice Śląskiej rozwijał, przeniesioną tam wraz z kadrą Politechniki Lwowskiej, spuściznę w zakresie wiedzy o budowie dróg i kolei.

Urodzony w 1907 r. w Gródkowie Siewierskim, sam studiował w Politechnice Warszawskiej. Od 1931 r. pracował w Polskich Kolejach Państwowych, a równolegle prowadził badania. Skonstruował m.in. aparat do pomiarów nierówności toku szynowego i opatentował tzw. hamulec sankowy, który podtrzymywał grupy wagonów oczekujące na przetoczenie ich na tory.

Po II wojnie światowej rozpoczął pracę w PKP w Katowicach, m.in. pilotował pierwszy powojenny pociąg z węglem ze Śląska do Warszawy, a kilka tygodni później - pierwszy pociąg osobowy relacji Katowice – Warszawa. Zajmował się też m.in. elektryfikacją linii kolejowej Częstochowa - Katowice. W latach 60. kierował Biurem Projektów Kolejowych w Katowicach. W 2008 r. prezydent odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Jak akcentuje na swojej stronie internetowej Politechnika Śląska, dorobek inżynierski i naukowy profesora jest ogromny. Opublikował dziesiątki pozycji, w tym monografie, rozprawy, wytyczne projektowe, artykuły, referaty, podręczniki i skrypty. Jest również autorem kilku patentów. Wielokrotnie nagradzany był odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami i dyplomami przez gremia techniczne i naukowe.

W latach 60. ubiegłego wieku prof. Rosikoń stworzył katedrę budowy kolei na wydziale budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, był też m.in. dyrektorem Instytutu Dróg i Mostów na tej uczelni. W 1977 r. przeszedł na emeryturę, ale wykładał jeszcze do 1982 r. W maju 2011 r., gdy był już od dawna na emeryturze, został profesorem nauk technicznych. Miał wówczas 94 lata.

Profesor był aktywny naukowo do ostatnich dni. Z okazji swoich setnych urodzin opublikował rozprawę o obrotach podpór i przęseł mostu, pomocną w projektowaniu obiektów inżynierskich na terenach objętych szkodami górniczymi. Ostatni wykład dla studentów wygłosił, przy pełnej sali, w czerwcu 2013 r. w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Umarł dwa miesiące później.

Prof. Kłosek na jubileusz 100. urodzin prof. Rosikonia przygotował laudację na jego cześć. Teraz wykorzystał część tego materiału, znacznie poszerzając go, a także oddał głos około dziesięciu osobom, które zetknęły się z profesorem w różnych miejscach i momentach. Zamieścił ponadto materiały dokumentujące część lwowskich korzeni późniejszej prac Politechniki Śląskiej z dziedziny specjalności komunikacyjnych.

Prof. Kłosek na cześć zmarłego przed czterema laty prof. Rosikonia przygotował też monografię "Prof. Antoni Rosikoń. Inżynier. Humanista. Przyjaciel kolei".

Odsłonięcie w środę tablicy pamięci prof. Rosikonia poprzedziło obrady konferencji naukowej "Transport kolejowy w woj. śląskim" zorganizowanej w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.(PAP)

autorzy: Mateusz Babak, Marek Błoński

mtb/ mab/ js/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL