Walki o granice II RP

20.01.2020 aktualizacja 21.01.2020

W Katowicach rozpoczął działalność Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

Wojciech Korfanty. Fot. PAP-reprodukcja Wojciech Korfanty. Fot. PAP-reprodukcja

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego, przekształcony decyzją samorządu woj. śląskiego z dotychczasowego Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, rozpoczął już działalność – podała placówka.

Przekształcenie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach spotkało się w regionie ze sprzeciwem części środowisk kulturalnych i społecznych; protestowali też przedstawiciele opozycji w parlamencie oraz regionalnym sejmiku.

Jak zaznaczyła w przesłanej PAP w poniedziałek informacji pełnomocniczka ds. edukacji kulturowej Instytutu Hanna Kostrzewska, kontynuuje on działania już podjęte i swoją działalność. Jednocześnie okres co najmniej do końca stycznia 2020 r. będzie miał dla niego charakter przejściowy, związany ze zmianami formalnymi i wizerunkowymi.

CZYTAJ TAKŻE

Kostrzewska zaznaczyła, że siedziba instytucji pozostała w tym samym miejscu (blisko katowickiego rynku, przy ul. Teatralnej 4), nie zmieniły się numery telefonów. Nowy jest adres strony internetowej: instytutkorfantego.pl (wcześniejsze adresy będą tam przekierowywane), na której – wraz z układem graficznym – pozostały dotychczasowe informacje.

W nowym opisie Instytutu na stronie przypomniano m.in., że został on powołany do życia uchwałą Sejmiku Woj. Śląskiego z 16 grudnia 2019 r. – jako wojewódzka samorządowa instytucja kultury o charakterze upowszechnieniowym i naukowo-badawczym.

"Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury" - wymieniono.

CZYTAJ TAKŻE

Dodano, że Instytut Korfantego prowadzi badania sektora kultury, oferuje wsparcie w zakresie tworzenia i realizacji projektów kulturalnych, a także pozyskiwania funduszy na działalność kulturalną. Świadczy usługi szkoleniowe oraz doradcze. Oprócz szkoleń, kursów, warsztatów i projektów Instytut organizuje wydarzenia edukacyjne, artystyczne oraz angażuje się (w formie współorganizacji i wsparcia merytorycznego) w przeglądy, festiwale, konkursy i inne wydarzenia artystyczne i edukacyjne odbywające się na terenie woj. śląskiego.

"Do zadań Instytutu należy m.in. prowadzenie prac badawczych, projektowych, sporządzanie dokumentacji konserwatorskich, tworzenie innowacyjnych programów animacji społeczno-kulturowej, edukacja kulturowa, organizowanie doskonalenia w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, promocja kultury i ochrona dziedzictwa kulturowego regionu, prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie badań analizujących stan kultury oraz tworzenie sieci współpracy integrujących podmioty aktywne w sektorze kultury" - wymieniono.

"Instytut zajmuje się również rozpoznawaniem, ochroną i upowszechnianiem wartości dziedzictwa kulturowego w zakresie dotyczącym Powstań Śląskich i działalności politycznej oraz publicystycznej Wojciecha Korfantego poprzez działania edukacyjne, dokumentacyjne, informacyjne i wydawnicze oraz działania na rzecz ochrony tego dziedzictwa dla zachowania tożsamości kulturowej regionu" - wyszczególniono nowe elementy działalności placówki.

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami marszałka woj. śląskiego Jakuba Chełstowskiego (PiS), Instytut ma nadal zajmować się "ważnymi dla regionu sprawami" m.in. dokumentowaniem zachodzących w kulturze przemian - jego działalność jednak zostanie "bardzo mocno poszerzona o kwestie związane z osobą Wojciecha Korfantego". 

CZYTAJ TAKŻE

"Zmieniamy nazwę. Nawet nie ruszaliśmy statutu w zakresie szeroko pojętego regionalizmu, który sobie bardzo cenię. Dopisaliśmy dwa czy trzy akapity odnośnie Wojciecha Korfantego" - przekonywał marszałek na sesji sejmiku 16 grudnia.

Tamtą sesję sejmiku z głosowaniami ws. przekształcenia Instytutu poprzedził protest na Placu Sejmu Śląskiego, w którym uczestniczyła m.in. wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Do refleksji przed zmianą charakteru tej instytucji wzywali też radni opozycji, wśród nich filozof i literaturoznawca prof. Tadeusz Sławek.

"Korfanty był państwowcem, ale był przekonany, że siła państwa bierze się z dołu, że państwo rośnie od dołu, od gminy, od lokalności" - wskazał prof. Sławek. "Naturalny zakres działania mniejszych wspólnot nie powinien być przez nikogo naruszany; zakres zadań i działalności mniejszym wspólnotom powinno przysługiwać prawo samorządu; całe życie społeczne powinno odbywać się we wszystkich ramach tych mniejszych wspólnot, wyposażonych we własne samorządy" - zacytował Korfantego filozof prof. Tadeusz Sławek.

"Korfanty był państwowcem, ale był przekonany, że siła państwa bierze się z dołu, że państwo rośnie od dołu, od gminy, od lokalności" - wskazał prof. Sławek. "Naturalny zakres działania mniejszych wspólnot nie powinien być przez nikogo naruszany; zakres zadań i działalności mniejszym wspólnotom powinno przysługiwać prawo samorządu; całe życie społeczne powinno odbywać się we wszystkich ramach tych mniejszych wspólnot, wyposażonych we własne samorządy" - zacytował Korfantego filozof prof. Tadeusz Sławek.

Prof. Sławek mówił m.in., że warto pamiętać cenną i głęboką myśl Korfantego; przytaczając fragmenty jego cytatów zaznaczył jednak, że przyjęta przez zarząd woj. śląskiego droga tego uhonorowania "idzie w zupełnie inną stronę, niż myśl Wojciecha Korfantego kazałaby nam iść".

"Korfanty był państwowcem, ale był przekonany, że siła państwa bierze się z dołu, że państwo rośnie od dołu, od gminy, od lokalności" - wskazał prof. Sławek. "Naturalny zakres działania mniejszych wspólnot nie powinien być przez nikogo naruszany; zakres zadań i działalności mniejszym wspólnotom powinno przysługiwać prawo samorządu; całe życie społeczne powinno odbywać się we wszystkich ramach tych mniejszych wspólnot, wyposażonych we własne samorządy" - zacytował Korfantego filozof.

CZYTAJ TAKŻE

Regionalny Instytut Kultury w Katowicach w dotychczasowej formule działał od czerwca 2016 r., gdy formalnie zastąpił połączone Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach oraz Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach.

CZYTAJ TAKŻE

W ostatnim czasie eksperci Instytutu m.in. koordynowali przedsięwzięcia związane z językiem śląskim (np. konkurs na bajkę po śląsku), prowadzili projekt Mapa Obrzędowa Górnego Śląska, upowszechniali wiedzę o ważnych dla regionu postaciach, uczestniczyli w pracach nad utworzeniem parku kulturowego w dzielnicy Rudy Śląskiej – Rudzie, i koordynowali projekty w ramach ogólnopolskiego programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021.(PAP)

autor: Mateusz Babak

mtb/ pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL