Budowa niepodległego państwa

21.03.2017 aktualizacja 23.03.2017

W Płocku ogólnopolska konferencja naukowa na 100-lecie sądownictwa polskiego

„100-lecie sądownictwa polskiego 1917-2017” „100-lecie sądownictwa polskiego 1917-2017”

W Płocku (Mazowieckie) odbędzie się w dniach od 5 do 6 października ogólnopolska konferencja naukowa „100-lecie sądownictwa polskiego 1917-2017”. Referatom na temat dziejów rodzimego wymiaru sprawiedliwości, towarzyszyła będzie wystawa dokumentów archiwalnych.

Konferencję organizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku - poinformowała prezes stowarzyszenia Gabriela Nowak. „Pracujemy obecnie nad zorganizowaniem tej konferencji w jednym z płockich hoteli” - dodała. Jak zaznaczyła, propozycje wystąpień w ramach konferencji wraz z abstraktami można przesyłać do 30 kwietnia na adres email Stowarzyszenia Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku: konferencja.spapp@wp.pl.

„W tym roku przypada 100-lecie polskiego sądownictwa. Rocznica ta nawiązuje do okresu, gdy jeszcze w Królestwie Polskim rozpoczęto tworzenie zrębów niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Był to przedsionek niepodległej Polski” - powiedział PAP dyrektor płockiego Archiwum Państwowego dr Tomasz Piekarski.

Przekazanie wymiaru sprawiedliwości przez niemieckie i austrowęgierskie władze okupacyjne Królestwa Polskiego powstałemu Departamentowi Sprawiedliwości Tymczasowej Rady Stanu nastąpiło 1 września 1917 r. Tworzone wówczas sądy królewsko-polskie, w tym sądy pokoju, okręgowe i apelacyjne, działały w imieniu Korony Polskiej.

„Podczas konferencji chcemy pokazać początki i kolejne etapy tworzenia polskiego sądownictwa, unifikację i kodyfikację systemu wymiaru sprawiedliwości, w tym w okresie II Rzeczpospolitej, a także wcześniejszą historię sądów funkcjonujących na ziemiach polskich w poszczególnych zaborach” – podkreśliła Agnieszka Wojciechowska, kustosz płockiego Archiwum Państwowego.

Konferencji towarzyszyła będzie przygotowana przez płockie Archiwum Państwowe wystawa dokumentów z przełomu XIX i XX wieku, związanych z dziejami płockiego sądownictwa, a pochodzących z akt tego miasta – w 1917 r. powołany został tam Królewsko-Polski Sąd Okręgowy, jeden z 15 wówczas utworzonych, który podlegał Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie.

Archiwum Państwowe w Płocku posiada ok. 3,5 tys. m bieżących materiałów archiwalnych, z czego ok. 2 tys. m znajduje się w samym Płocku, a pozostała część w podległych oddziałach - w Kutnie i Łęczycy. Są to dokumenty obejmujące okres od końca XVIII w. do czasów współczesnych, ale pojedyncze dotyczą także wieku XVII.

Największy i najcenniejszy zespół dokumentów stanowi zbiór akt miejskich Płocka, jeden z najlepiej zachowanych tego rodzaju w Polsce, liczący ok. 30 tys. tomów, z czego 20 tys. jednostek archiwalnych to dokumenty z XIX wieku. (PAP)

mb/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL