Polska po 1989 roku

25.10.2015 aktualizacja 06.09.2017

W Warszawie odbył się I Kongres Archiwów Społecznych

Prezes Fundacji Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza. Fot. PAP/R. Guz Prezes Fundacji Ośrodka KARTA Zbigniew Gluza. Fot. PAP/R. Guz

Kongres definitywnie rozstrzyga o obecności archiwistyki społecznej jako dziedziny życia publicznego w Polsce – powiedział Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA. W sobotę w Muzeum Historii Żydów Polskich odbył się I Kongres Archiwów Społecznych.

„Dla mnie osobiście ten kongres definitywnie rozstrzyga o obecności archiwistyki społecznej jako dziedziny życia publicznego w Polsce. W naszym kraju zaczyna ona wychodzić na wyraźny plan. To, że jest coraz bardzie zauważalna stanowi ogromną wartość” - powiedział Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA.

Na to, że impreza jest szczególnym wydarzeniem, zwrócił uwagę  dr hab. Władysław Stępniak, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych. „To jest wydarzenie rangi historycznej, które gromadzi w znacznym zakresie entuzjastów i innych ludzi, którym bliskie są problemy dokumentowania życia współczesnego. Ta działalność w ogromnym zakresie uzupełnia pracę archiwów państwowych” - mówił w rozmowie z PAP.

„Dla mnie osobiście ten kongres stanowi definitywne rozstrzygnięcie obecności archiwistyki społecznej jako dziedziny życia publicznego w Polsce. W naszym kraju zaczyna ona wychodzić na wyraźny plan. To, że jest coraz bardzie zauważalna stanowi ogromną wartość” - powiedział Zbigniew Gluza, prezes Fundacji Ośrodka KARTA.

W pierwszej części kongresu zaprezentowało się 11 organizacji, które prowadzą archiwa społeczne.  „Podczas kongresu prezentują się organizacje wiodące w obszarze archiwistyki społecznej, które mają już bogatą historię i są mocno zakorzenione w swoich lokalnych społecznościach. W szczególności zależało nam, by poprzez te podmioty pokazać szeroki zakres tematyczny, jakim zajmują się archiwa społeczne” - powiedział Artur Jóźwik, dyrektor Ośrodka KARTA.

Kongres zdominowały przede wszystkim dyskusje na najważniejsze tematy dla środowiska archiwistów społecznych, również te dotyczące założeń nowego sposobu finansowania działalności archiwów społecznych i szeroko rozumianego wsparcia systemowego dla nich.

„Podczas kongresu prezentujemy systemowy model, który wspiera organizacje społeczne prowadzące archiwa. W jego skład wchodzi dedykowany organizacjom zajmującym się archiwizacją dokumentów życia społecznego system dofinansowania, którego operatorem będzie Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Dzięki niemu inicjatywy z obszaru archiwistyki społecznej przestaną być efemeryczne i będą miały możliwość rozwoju oraz ustabilizowania swojej działalności” - powiedział Jóźwik.

W rozmowie z PAP dyrektor Ośrodka KARTA przedstawił jako pozostałe elementy systemu wsparcia darmowy program komputerowy do profesjonalnej archiwizacji zbiorów – OSA (Otwarty System Archiwizacji) – oraz działania mające na celu sieciowanie archiwów społecznych w Polsce. „Model, który oferujemy, jest pionierski w skali światowej” - zaznaczył.

„To jest wydarzenie rangi historycznej, które gromadzi w znacznym zakresie entuzjastów i innych ludzi, którym bliskie są problemy dokumentowania życia współczesnego. Ta działalność w ogromnym zakresie uzupełnia pracę archiwów państwowych” - mówił o I Kongresie Archiwów Społecznych dr hab. Władysław Stępniak, naczelny dyrektor Archiwów Państwowych.

Wypracowane jeszcze przed kongresem przez środowisko archiwistów społecznych propozycje dotyczące sposobu finansowania organizacji pozarządowych zostały pozytywnie przyjęte przez naczelnego dyrektora Archiwów Państwowych, które mają być w tym względzie dysponentem środków dla NGO. „Postulaty dotyczące sposobu realizacji konkursu pokrywają się z założeniami, które przyjęła Naczelna Dyrekcja  Archiwów Państwowych, dlatego nie były one dla nas zaskoczeniem” - powiedział dyrektor Stępniak.

Imprezą towarzyszącą kongresowi był – organizowany już po raz drugi - Dzień Darczyńcy Pamięci, podczas którego uhonorowano dyplomami ofiarodawców zbiorów archiwalnych, które w ostatnim czasie przekazane zostały do Ośrodka KARTA. „W swoich domach często przechowujemy bardzo cenne rzeczy, ale one tracą swoją wartość, jeśli nie są właściwie przechowywane. Warto przekazywać swoje zbiory do Ośrodka KARTA, bo to jest po prostu profesjonalna instytucja” - powiedziała Elżbieta Jędrych, jedna z Darczyńców Pamięci.

Podczas kongresu dyskutowano i przyjęto Kartę Zasad Archiwów Społecznych – zbiór zasad i wytycznych, którymi powinni się kierować w swojej pracy archiwiści społeczni.

Organizatorem kongresu - we współpracy z gospodarzem Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN - jest Ośrodek KARTA, który od kilu lat zajmuje się promocją i animacją archiwistyki społecznej w Polsce. Portal historyczny dzieje.pl był patronem medialnym kongresu.

jur/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL