Religia

26.01.2018

26 stycznia Dniem Islamu w Kościele katolickim

Po zakończeniu Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w piątek 26 stycznia w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest Dzień Islamu. Hasłem tegorocznego, obchodzonego już po raz osiemnasty dnia, są słowa: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom”.

Temat tegorocznych obchodów Dnia Islamu nawiązuje do przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego (PRDM), kierowanego do wyznawców islamu na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów w wydanym z tej okazji oświadczeniu podkreśla, że temat troski o wspólnie zamieszkiwaną ziemię, jej środowisko naturalne i zasoby, a w sposób szczególny równy dostęp do jej dobrodziejstw dla wszystkich zamieszkujących jej ludzi, "jest przedmiotem szczególnej uwagi papieża Franciszka, czemu dał on wyraz w opublikowanej w 2015 roku encyklice +Laudato Si+". "Encyklika ta, choć stanowi nauczanie papieskie przeznaczone w pierwszym rzędzie dla wiernych Kościoła katolickiego, zawiera w sobie wezwanie skierowane do każdej osoby mieszkającej na tej planecie. Papież widzi tu szczególne pole do dialogu i współpracy pomiędzy ludźmi różnych kultur i religii, ponieważ wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą i dotykają nas wszystkich i wszyscy możemy współpracować jako narzędzia Boga w trosce o stworzenie, każdy ze swoją kulturą i doświadczeniem, swoimi inicjatywami i możliwościami" - czytamy w oświadczeniu.

Jego autorzy zwracają uwagę na to, że jako chrześcijanie i muzułmanie podzielają wiarę, że "troska o planetę, którą otrzymaliśmy w darze od naszego Stwórcy, jest naszą szczególną odpowiedzialnością". "Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" - mówi Księga Rodzaju, podczas gdy w Koranie czytamy: "I nie stworzyliśmy nieba i ziemi, i tego, co jest między nimi, dla zabawy". "Jako wierzący powinniśmy naszą relację z Bogiem coraz wyraźniej ukazywać w naszym podejściu do otaczającego nas świata. Nasze powołanie do bycia opiekunami Bożego dzieła nie jest opcjonalne, nie jest także drugorzędne względem naszego religijnego zaangażowania jako chrześcijan i muzułmanów: ono jest jego istotną częścią" - przypomina tekst przesłania PRDM. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów pragnie "z całą mocą potwierdzić prawdziwość tych słów i przypomnieć swoim współwyznawcom - zarówno katolikom, jak i muzułmanom - konieczność podejmowania konkretnych działań na tym polu, w atmosferze konstruktywnej i życzliwej współpracy".

"Choć nasza odpowiedzialność obejmuje swym zasięgiem problemy globalne związane zarówno z przemianami klimatycznymi, jak i równą dystrybucją dóbr oraz zapewnieniem godziwych warunków życia i pracy wszystkim mieszkańcom ziemi, jednak szczególną troską otoczyć chcemy ten +wspólny dom+, jakim jest nasza ojczyzna. Polska jest domem dla nas wszystkich, niezależnie od wyznawanej przez nas religii i niezależnie od tego, czy nasi przodkowie osiedlili się tutaj lat temu tysiąc, kilkaset czy kilkadziesiąt. My wszyscy, mieszkający na tej ziemi, czujemy się za nią odpowiedzialni i z niepokojem przyglądamy się bieżącym problemom związanym z jej nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją" - czytamy w oświadczeniu.

Autorzy przesłania wyrażają również nadzieję, że międzywyznaniowa i międzykulturowa współpraca na tym polu przyczyni się "do wzrostu wzajemnego zaufania i osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo".

Na zakończenie przesłania, jego autorzy zwracają się z apelem do wszystkich zatroskanych o przyszłość "naszego domu", aby "zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków. Niech nasza wspólna praca posłuży temu, aby mogły one odziedziczyć ziemię czystą, przyjazną i bezpieczną" - głosi przesłanie Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Główne spotkanie z okazji Dnia Islamu będzie miało miejsce na warszawskiej Pradze w piątek o godz. 16.00. W programie zaplanowano m.in. czytanie fragmentów Pisma Świętego oraz Koranu, modlitwę i przekazanie znaku pokoju oraz wystąpienia na temat chrześcijańskiego i muzułmańskiego spojrzenia na człowieka i przyrodę jako Bożego dzieła.

Po powitaniu i wprowadzeniu w temat tegorocznych obchodów prelekcję "Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka i przyrodę jako Boże dzieło w perspektywie encykliki Laudato si” wygłosi o. Stanisław Jaromi OFMConv, a Andrzej Saramowicz przybliży „muzułmańskie odniesienie do świata przyrody jako Bożego stworzenia”.

Oprócz hierarchów katolickich i chrześcijan różnych wyznań w spotkaniu w Akademiku Praskim przy katedrze na warszawskiej Pradze wezmą udział polscy muzułmanie. Przybędą także ambasadorowie państw muzułmańskich w Polsce. Gospodarzem spotkania będzie bp Henryk Ciereszko, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi.

Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce obchodzony jest od 2001 roku. Ustanowiono go decyzją Konferencji Episkopatu Polski jako dzień modlitw poświęcony islamowi. Organizację ogólnopolskich obchodów powierzono Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów oraz Komitetowi ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego KEP.

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów istnieje od 13 czerwca 1997 roku. Powołano ją podczas międzyreligijnego spotkania w ramach "Dni Tatarów w Warszawie”. Współprzewodniczącym ze strony katolickiej jest Krzysztof Kraus, współprzewodniczącym ze strony muzułmańskiej – Andrzej Saramowicz.

Już wcześniej regularne modlitwy w intencji pokoju i współdziałania z wyznawcami islamu w świątyniach katolickich w Polsce były prowadzone przez Fundację Dzieło Odbudowy Miłości D.O.M, której prezesem jest Zdzisław Bielecki. (PAP)

autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ jw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL