Religia

12.10.2018

Bp Marek Maria Karol Babi: mariawici przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości

Świątynia Miłosierdzia i Miłości oraz klasztor mariawitów w Płocku. Lata międzywojenne. Fot. NAC Świątynia Miłosierdzia i Miłości oraz klasztor mariawitów w Płocku. Lata międzywojenne. Fot. NAC

Mariawici przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, także przez działalność edukacyjną, kulturalną i charytatywną – powiedział Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP Marek Maria Karol Babi podczas sympozjum „Mariawityzm w odradzającej się Polsce”.

Ogólnopolskie sympozjum naukowe z udziałem m.in. przedstawicieli innych wyznań chrześcijańskich odbyło się w klasztorze przy mariawickiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku (mazowieckie), która otrzymała tę nazwę 100 lat temu.

Otwierając obrady, bp Babi przypomniał, że to w płockiej kaplicy mariawitów, w Boże Narodzenie 1907 r., odprawiona została pierwsza na ziemiach polskich msza święta w języku polskim.

"To właśnie tutaj, w Płocku, w kaplicy Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji Ubłagania, po raz pierwszy zabrzmiała msza święta w języku ojczystym. Pasterka roku 1907 przyniosła wielką zmianę dla naszego Kościoła. Wierni wreszcie mogli zrozumieć słowa liturgii, w której mogli z wielkim przejęciem i radością gorliwie uczestniczyć" – powiedział bp Babi. Zwrócił zarazem uwagę, że "msza święta w języku polskim zarówno pogłębiała duchowość mariawitów, jak i umacniała ich narodową tożsamość".

"Mariawici przyczynili się do odzyskania przez Polskę upragnionej niepodległości i współkształtowania jej losów przez następne lata" – podkreślił bp Babi.

Wspomniał przy tym o mariawitach, którzy w walce oddali życie za ojczyznę, a także o tych, w tym kapłanach oraz siostrach zakonnych, którzy prowadząc działalność oświatową, kulturalną i charytatywną "znacząco przysłużyli się do podniesienia godności i tożsamości ludności polskiej znajdującej się pod zaborami". Dodał, że "ich nieoceniona praca była prawdziwą walką słowem, piórem i przykładem o naszą wolność".

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów podkreślił zasługi dla odradzania się Polski założycielki mariawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej (1862-1921) zarówno w okresie zaborów, jak i po odzyskaniu niepodległości. Przypomniał, że wychowana w tradycji patriotycznej córka uczestnika powstania styczniowego była inspiratorką wielu działań społecznych, edukacyjnych i kulturalnych.

"We wszystkich parafiach naszego Kościoła powstawały szkoły i ochronki, powstawały domy dziecka, internaty dla sierot, będące wyrazem tej wielkiej troski o dzieci i młodzież, które otrzymując staranne wykształcenie i ten doskonały wzór do naśladowania, przyczyniały się następnie do wzrostu moralnego i intelektualnego naszego narodu" – powiedział bp Babi. I dodał: "Bezdomni, bezrobotni, głodni i potrzebujący mogli uzyskać pomoc, aby pracować dla budowania dobra społecznego naszej ojczyzny. Nieumiejący pisać i czytać, liczyć, stawali się światłymi obywatelami, którzy zyskiwali godność i szacunek".

Jak zaznaczył bp Babi, odzyskanie przez Polskę niepodległości było możliwe dzięki tym wszystkim, którzy walczyli o wolność, bez względu na narodowość, język czy wyznanie.

Ruch mariawicki powstał pod koniec XIX wieku, stawiając sobie za cel naśladowanie życia Marii – Mariae vitam imitantes. Jego założycielka św. Maria Franciszka Kozłowska doznała w Płocku w 1893 r. objawienia wskazującego na potrzebę odnowy moralnej ludzkości przez nieustającą adorację Przenajświętszego Sakramentu i wzywanie pomocy Matki Bożej.

Kościół Starokatolicki Mariawitów wyodrębnił się z Kościoła rzymskokatolickiego w 1906 r., gdy Stolica Apostolska odmówiła zalegalizowania mariawickich zgromadzeń modlitewnych i ekskomunikowała Marię Franciszkę Kozłowską. Obecnie liczy on w Polsce około 25 tys. wiernych. Blisko 10 tys. mariawitów mieszka także we Francji, głównie w Paryżu. Siedzibą władz tego Kościoła, należącego m.in. do Światowej Rady Kościołów, Konferencji Kościołów Europejskich i Polskiej Rady Ekumenicznej, jest Płock.

W tym roku Kościół Starokatolicki Mariawitów obchodzi rok jubileuszowy – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 125. rocznicę pierwszych objawień założycielki mariawityzmu św. Marii Franciszki Kozłowskiej oraz 100-lecie nadania mariawickiej katedrze w Płocku, zgodnie z kolejnymi objawieniami, nazwy Świątynia Miłosierdzia i Miłości. Katedra została wzniesiona w latach 1911-1914 w stylu neogotyku angielskiego, a fundusze na jej budowę pochodziły z ofiar kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych. (PAP)

mb/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL