Religia

12.06.2019 aktualizacja 13.06.2019

Jubileusz 50 lat posługi biskupiej Juliana Wojtkowskiego

Biskup senior archidiecezji warmińskiej prof. Julian Wojtkowski obchodzi jubileusz 50-lecia posługi biskupiej. Mimo zaawansowanego wieku bp Wojtkowski jest aktywny fizycznie i pracuje naukowo. Jest jednym z najbardziej szanowanych warmińskich kapłanów.

Urodzony w 1927 roku w Poznaniu Julian Wojtkowski święcenia kapłańskie otrzymał w 1950 roku. Trzy lata później obronił doktorat z teologii dogmatycznej na KUL, a w 1968 roku habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie. Sakrę biskupią otrzymał w 1969 roku. Pracę w kurii łączył z praca naukową, był profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaś w 1997 r. został profesorem zwyczajnym. Wypromował wielu magistrów i doktorów teologii. Jubileusz 50-lecia posługi biskupiej zostanie uczczony w środę mszą świętą odprawioną w kościele seminaryjnym w Olsztynie.

Znający biegle łacinę bp Wojtkowski badał, tłumaczył i opisywał starodruki zgromadzone m.in. w warmińskich seminaryjnych bibliotekach. Główne dziedziny badań bpa Wojtkowskiego to historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, glosy oraz drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski i historia diecezji warmińskiej.

Bp Wojtkowski słynie ze skromności i ogromnej życzliwości do ludzi. Często pieszo przemierza ulice Olsztyna, wybiera się też (nawet samotnie) na piesze pielgrzymki do odległego o 25 km od Olsztyna Gietrzwałdu. Jego ogromna wiedza i doskonała pamięć sprawiają, że homilii bpa Wojtkowskiego wierni słuchają w ogromnym skupieniu, zdarza się nawet, że jest nagradzany za nie oklaskami. Cieszy się powszechnym szacunkiem i uznaniem zarówno wśród duchowieństwa warmińskiego, jak i wiernych.

Bp Julian Wojtkowski jest laureatem wielu lokalnych nagród i tytułów, m.in honorowym obywatelem Lidzbarka Warmińskiego, w 2017 roku otrzymał od prezydenta Olsztyna statuetkę św. Jakuba za szczególne zasługi dla miasta. (PAP)

Autorka: Joanna Kiewisz-Wojciechowska

jwo/ krap/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL