Religia

23.09.2018

Kard. Peter Turkson: Zjazdy Gnieźnieńskie troszczą się o duchową jedność Europy

Kardynał Peter Turkson podczas uroczystej mszy św. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie na zakończenie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Fot. PAP/P. Jaskółka Kardynał Peter Turkson podczas uroczystej mszy św. w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie na zakończenie XI Zjazdu Gnieźnieńskiego. Fot. PAP/P. Jaskółka

Zjazdy Gnieźnieńskie troszczą się o duchową jedność Europy – podkreślił w niedzielę kard. Peter Turkson. Jak dodał, „ta ekumeniczna europejska wspólnota ducha ma być owocem wspólnych wysiłków także innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych”.

Kard. Peter Turkson, prefekt watykańskiej Dykasterii do spraw Integralnego Rozwoju Człowieka wygłosił homilię w trakcie niedzielnej mszy św. w katedrze gnieźnieńskiej. Uroczysta Eucharystia zwieńczyła trwający od piątku XI Zjazd Gnieźnieński.

Hierarcha podkreślił w homilii, że "Zjazdy Gnieźnieńskie troszczą się o duchową jedność Europy – o tę wielką europejską jedność ducha, której symbolem św. Jan Paweł II uczynił św. Wojciecha".

Kard. Turkson wskazał, że "ta ekumeniczna europejska wspólnota ducha ma być owocem wspólnych wysiłków także innych Kościołów i wspólnot wyznaniowych". "Nic więc dziwnego, że IV Zjazd Gnieźnieński w roku 2003 podkreślał, iż odrodzeniu nowej Europy powinny towarzyszyć wartości chrześcijańskie i świadectwo. Następnie V Zjazd ukazał wiarę, jako +wezwanie do przemiany świata, w którym żyjemy+. IX Zjazd Gnieźnieński natomiast obradował pod hasłem +Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan+. Wtedy, w 2012 r., ogłoszono w przesłaniu do Europejczyków, że +Święty obywatel to dobry obywatel+. Natomiast poprzedni X Zjazd, w 1050. rocznicę chrztu Polski, podkreślał +wyzwalającą moc chrześcijaństwa+" – przypomniał hierarcha.

Duchowny zaznaczył, że Zjazdy Gnieźnieńskie "z pewnością podtrzymują swój ekumeniczny charakter. Zaś perspektywa Zjazdów – miara, jaką przykładacie do wiary chrześcijańskiej, przeżywania jej i świadczenia o niej – jest niewątpliwie bardzo wymagająca".

"Dlatego właśnie – opisane w dzisiejszej Ewangelii – doświadczenie uczniów Jezusa, pierwszych chrześcijańskich świadków, może być dla nas tak bardzo przydatne. Wszyscy my bowiem – chcąc osiągnąć cele Zjazdów Gnieźnieńskich, czyli urzeczywistniać wielką europejską wspólnotę ducha przez świadectwo naszej wiary i zaangażowania na rzecz tych wartości – nie możemy pozwolić, aby nasze wady charakterów i nasze przyzwyczajenia zaciemniły światło naszej wiary i znieczuliły nasze zmysły na jej wymagania" – mówił hierarcha.

"Niech więc ta dzisiejsza celebracja eucharystyczna i modlitwy, które tu składamy, odsłonią nam prawdę o tym złu pochodzącym z naszego wnętrza, które może osłabiać i zniekształcać nasze chrześcijańskie zaangażowanie na rzecz realizacji celów tych Zjazdów" – dodał.

Niedzielna msza św. zwieńczyła trwający od piątku XI Zjazd Gnieźnieński. Wydarzenie odbywające się w Gnieźnie (wielkopolskie) pod hasłem "Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa" wpisywało się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zjazdy Gnieźnieńskie mają charakter ekumeniczny i międzynarodowy. Gromadzą one chrześcijan różnych wyznań, liderów stowarzyszeń, wspólnot i środowisk kościelnych, polityków, duchownych i ludzi nauki, którzy podejmują refleksję nad wolnością i źródłami nadziei dla Polski i Europy.

XI Zjazd Gnieźnieński wypełniły panele dyskusyjne, debaty, spotkania warsztatowe i modlitwa. Wśród podejmowanych tematów była m.in. sprawa kryzysu migracyjnego, kwestia postrzegania patriotyzmu i miejsca Polski w Europie.

Przy organizacji Zjazdu współpracowało 10 Kościołów: oprócz Kościoła rzymskokatolickiego i greckokatolickiego - wszystkie Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy. Każdego dnia modlitwę przed obradami poprowadziło trzech kapelanów zjazdu, reprezentujących trzy tradycje chrześcijańskie: katolicką, prawosławną i ewangelicką.

W trzydniowym wydarzeniu wzięło udział ok. 1 tys. uczestników, w tym ok. 40 prelegentów z Polski i świata. Wśród nich m.in. filozof, polityk, znawca myśli kard. Karola Wojtyły prof. Rocco Buttiglione oraz b. premierzy Polski Hanna Suchocka i Jerzy Buzek.

Historia zjazdów gnieźnieńskich sięga roku 1000, kiedy to do Gniezna przybył cesarz Otton III. Zjazd był wydarzeniem przełomowym nie tylko dla rodzącego się w Polsce chrześcijaństwa, ale i dla całego państwa - gnieźnieńskie spotkanie oznaczało bowiem włączenie Polski do grona państw ówczesnej Europy. Wydarzenie to interpretowane było jako początek polskiej suwerenności.

Wznowione w 1997 roku, nawiązujące do tamtego wydarzenia zjazdy były okazją do ważnych rozmów o kształcie jednoczącej się Europy, ekumenizmie, roli rodziny i wyzwaniach stojących przed chrześcijanami. Gościem drugiego zjazdu był Jan Paweł II i głowy wielu państw, w kolejnych spotkaniach brali udział przedstawiciele Kościołów, polityki, świata kultury i nauki.

Jubileuszowy, X Zjazd Gnieźnieński odbył się dwa lata temu. W roku obchodów 1050. chrztu Polski spotkanie przebiegało pod hasłem "Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa".(PAP)

autorzy: Anna Jowsa, Rafał Pogrzebny

ajw/ rpo/ mark/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL