Polska po 1989 roku

13.12.2016

Posłowie chcą uczcić 300-lecie koronacji Matki Bożej Częstochowskiej

Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Fot. PAP/W. Deska Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Fot. PAP/W. Deska

"Sejm RP przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny (...) ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" - pierwsze czytanie uchwały odbyło się we wtorek na forum Komisji Kultury i Środków Przekazu.

"8 września 2017 roku przypada 300. rocznica Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski koronami papieża Klemensa XI. Po cudownej obronie Jasnej Góry w czasie +potopu szwedzkiego+ - 1 kwietnia 1656 roku - król Jan Kazimierz, składając śluby w katedrze lwowskiej, polecił Rzeczpospolitą opiece i obronie Matki Bożej, którą obrał za Królową Polski. Trzeba było czekać aż do roku 1717, aby dopełniło się królewskie ślubowanie. Decyzją Stolicy Apostolskiej pozwolono na koronację Madonny - jako pierwszej poza Rzymem - papieskimi diademami i używanie tytułu Królowej Korony Polskiej" - przypominają autorzy projektu uchwały.

"Uroczystość koronacyjna zjednoczyła wszystkie stany i była ogólnonarodową manifestacją wiary. Akt uznający Maryję Królową Polski stał się punktem odniesienia dla zrywów narodowych, kształtowania się wolności oraz nadziei na duchowe odrodzenie. Wizerunek Bogurodzicy na Jasnej Górze - otaczany czcią od ponad 600 lat - jest jednym z najważniejszych religijnych i materialnych skarbów narodowych. Jasna Góra jako duchowa stolica Polski stanowi główny ośrodek tego kultu i pielgrzymowania na ziemi polskiej. Sejm RP, przekonany o szczególnym znaczeniu kultu maryjnego dla naszej Ojczyzny - nie tylko w aspekcie religijnym, ale i społecznym, patriotycznym oraz kulturowym - ustanawia rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej" - głosi tekst uchwały, której pierwsze czytanie odbyło się we wtorek na forum Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

"Nie podoba mi się ten projekt uchwały. Jest on kolejnym aktem w procesie tworzenia państwa kościelnego. W państwie neutralnym światopoglądowo obowiązują reguły rozdziału kościoła od państwa. Ta uchwała jest dla mnie nie do przyjęcia. Jestem jej przeciwny" - powiedział poseł Krzysztof Mieszkowski (Nowoczesna).

Anna Sobecka (PiS) przypomniała, że Europa ma korzenie chrześcijańskie. "Gdyby nie chrzest Polski byłby pan prawdopodobnie w jakiejś dziczy do tej pory. (...) Ja panu uzasadniam pana błędne myślenie i brak świadomości nad tym, że pragniemy z państwa uczynić państwo katolickie. Podstawy chrześcijańskie dają najwyższą chyba cywilizację, jaka funkcjonuje wśród narodów świata. Dlatego nie mogę się z panem zgodzić i bardzo przykro, że państwo do tej pory nie zdołali sobie wypracować tego poglądu, jakie dobrodziejstwa spływają na naród z tytułu chrześcijańskich korzeni" - odpowiedziała Sobecka Mieszkowskiemu.

Posłem sprawozdawcą uchwały w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji obrazu Marki Bożej Częstochowskiej została przewodnicząca sejmowej komisji Kultury i Środków Przekazu Elżbieta Kruk (PiS). (PAP)

aszw/pat/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL