Kultura i sztuka po 1989 roku

21.04.2015 aktualizacja 18.07.2016

Prof. Jacek Purchla prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Jacek Purchla. Fot. PAP/J. Kamiński Jacek Purchla. Fot. PAP/J. Kamiński

Historyk sztuki, założyciel i dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie prof. Jacek Purchla został wybrany prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Po 35 latach z funkcji tej ustąpił wybitny historyk-mediewista, sekretarz generalny Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jerzy Wyrozumski. "Przez 35 lat pełnienia funkcji prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa pan prof. Jerzy Wyrozumski pewną ręką realizował jego misję, która zapisana została w statucie z 1897 roku. Ta misja jest ponadczasowa i tym właśnie tkwi jej fenomen" - powiedział we wtorek PAP Purchla.

Jak podkreślił, Towarzystwo zawsze skupiało i dziś także skupia najwybitniejszych badaczy dziejów i sztuki, którzy "popularyzują wiedzę, nie tylko o Krakowie, ale o kulturze polskiej w szerokim, europejskim kontekście". Dodał, że za przykład może służyć, wydawany od 1898 r. "Rocznik Krakowski", który również obecnie jest jednym z najważniejszych polskich wydawnictw humanistycznych.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zostało powołane w listopadzie 1896 r. i wkrótce rozpocznie sto dwudziesty rok swojej działalności. Jego celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków Krakowa, troska o ich stan i ochronę.

"Wyzwaniem na przyszłość jest nie tylko kontynuacja misji Towarzystwa, która uczyniła go jedną z najważniejszych polskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego; wyzwanie na dziś to nowa narracja o mieście, edukacja historyczna, a poprzez to nie tylko budowanie silnej tożsamości lokalnej Krakowa, ale także tworzenie kapitału społecznego dla skutecznej ochrony naszego dziedzictwa" – uważa Purchla.

"Przed stu laty nasze Towarzystwo podejmowało i finansowało prowadzenie ważnych prac konserwatorskich w Krakowie. Dzisiaj to zadanie jest nadal aktualne, ale forma i narzędzia, jakimi musimy się posłużyć, są już inne. Dlatego tak ważną rolę przywiązuję do popularyzacji wiedzy o Krakowie" – dodał.

Prof. Jacek Purchla jest historykiem sztuki i ekonomistą, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, znawcą zagadnień dziedzictwa kulturowego i rozwoju miast.

Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wybrano też pozostałych członków 21-osobowego Wydziału czyli zarządu towarzystwa. Wiceprezesami zostali: dziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego prof. Zdzisław Noga i dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Jak poinformował PAP rzecznik Towarzystwa Konrad Myślik, Wyrozumski zdecydował o ustąpieniu z funkcji prezesa, by poświęcić się w pełni obowiązkom sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności. Kierował on Towarzystwem od sierpnia 1980 r. "Pod jego kierownictwem Towarzystwo odzyskało status niezawisłej organizacji obywatelskiej" – podkreślił Myślik.

Dodał, że "od początku lat 80. Towarzystwo było sumieniem miasta". Właśnie przy towarzystwie powstał Komitet Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego oraz zainicjowany przez prof. Tadeusza Chrzanowskiego - Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. "Tu wreszcie krakowianie dążący do zmiany Polski na lepszą opracowywali programy dla kandydatów na prezydenta miasta: prof. Ryszarda Gryglewskiego i prof. Jacka Woźniakowskiego" – przypomniał Myślik.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zostało powołane w listopadzie 1896 r. i wkrótce rozpocznie sto dwudziesty rok swojej działalności. Jego celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków Krakowa, troska o ich stan i ochronę.(PAP)

wos/rda/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL