Religia

18.01.2018

Refleksja o bolesnej historii Karaibów podczas ekumenicznego nabożeństwa w Warszawie

Historia Karaibów to zwierciadło, w którym chrześcijanie najbogatszego regionu świata mogą się przejrzeć, by zobaczyć współodpowiedzialność za krzywdy przeszłości i próby ich zadośćuczynienia - mówił ks. Michał Jabłoński podczas ekumenicznego nabożeństwa.

Nabożeństwo odbyło się w czwartek w Warszawie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Rozpoczął je modlitwą ks. Jabłoński z Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Uczestnicy nabożeństwa mówili o chrześcijańskim obowiązku niesienia pomocy prześladowanym i wykluczonym.

W tym roku przebiegające pod hasłem "Prawica Twoja wsławiła się mocą" obchody Tygodnia rozpoczęła w czwartek modlitwa w kościele ewangelicko-augsburskim w Warszawie.

Materiały liturgiczne na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zostały przygotowane przez chrześcijan z Karaibów. Diakonka Kościoła ewangelicko-augsburskiego Halina Radacz podczas nabożeństwa zaznaczyła, że autorzy tegorocznego programu Tygodnia poprosili, aby na ołtarzu w czasie nabożeństw leżała Biblia owinięta w łańcuchy. "Kiedy przyszli do nich ludzie z Europy - chrześcijanie - i przynieśli swoją wiarę i Biblię, także przynieśli ucisk i przemoc, poniżenie, zniewolenie, odebranie godności. A wszystko to tłumaczyli swoją wiarą, swoją religią" - powiedziała.

Jak dodała Radacz, ta sama Biblia, która kojarzyła się z wyzyskiem, "przyniosła także słowo o wolności i siłę do walki ze zniewoleniem". Przypomniała, że wyspy karaibskie ostatecznie odzyskały wolność w latach 70. XX w. "Dzisiaj, po latach walki o wolność, (mieszkańcy Karaibów - PAP) wiedzą, że Słowo Boże daje siłę do działania i odwagę do głoszenia Jezusa Chrystusa przychodzącego do nas bez względu na kolor skóry i tradycję" - oceniła Radacz.

"Z pewnością nie jest to najbogatszy region świata, o ustabilizowanej sytuacji ekonomicznej, poczuciu bezpieczeństwa i sytego rozleniwienia. Przeciwnie, jest to rejon pełen napięć, dysproporcji, różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej" - mówił ks. Michał Jabłoński.

Dodał, że region ten przez wieki "dotknięty był wyzyskiem kolonialnym (...) niestety zapoczątkowanym przez chrześcijan różnych wyznań i Kościołów". "Kościoły te aprobowały i podtrzymywały ten system, niestety sprzeniewierzając się swojemu podstawowemu zadaniu, jakim jest głoszenie ewangelii i bycie narzędziem pojednania całego stworzenia w świecie" - zaznaczył ks. Jabłoński.

Region ten - zdaniem ks. Jabłońskiego - powinien być "zwierciadłem, w którym chrześcijanie najbogatszego regionu świata mogą się przejrzeć, by zobaczyć stopień współodpowiedzialności za krzywdy przeszłości i próby ich zadośćuczynienia".

Diakonka Kościoła ewangelicko-augsburskiego Halina Radacz podkreślała, że Karaiby to wyspy o tragicznej historii. "Odkrył je w 1492 r. Krzysztof Kolumb. Zaraz za nim zjawili się koloniści, konkwistadorzy. Niszczyli miejscowe kultury, wprowadzali wyzysk i niewolnictwo" - przypomniała.

Zdaniem diakonki, także współcześnie nauka Jezusa nie dla wszystkich jest oczywista. "Okazuje się, że dla własnej wygody i komfortu jesteśmy gotowi zmieniać oczywiste sformułowania i przekonywać, że Słowo Boże daje nam prawo nienawidzić i wykluczać, pogardzać i stosować przemoc, także prawną" - mówiła diakonka.

Przypomniała słowa papieża Franciszka oraz metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza wypowiedziane z okazji Światowego Dnia Uchodźców i Migrantów, by "w twarzy uchodźcy widzieć Chrystusa".

"Tymczasem odezwali się ludzie, którzy znowu chcą pisać nową ewangelię. W miejsce ewangelii miłości, wolności, głoszą pseudoewangelię wykluczenia i lęku.(...)Chciałoby się krzyczeć wielkim głosem: Jezus był uchodźcą, Jezus był poniżany, Jezus był wykluczony.(...) Jezus nie żądał od nas, byśmy bronili krzyża, bo krzyż, podobnie jak Biblia, sam się obroni. Jezus oczekuje od nas, swoich uczniów, że bronić będziemy biednych i samotnych, prześladowanych i wykluczonych, a tym samym uchodźców i emigrantów" - podkreśliła.

Pierwszy dzień Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem "Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej". Ks. Jabłoński poinformował, że taca zebrana w czasie nabożeństwa zostanie przeznaczona na pomoc uchodźcom z Bliskiego Wschodu.

W Polsce centralne nabożeństwo ekumeniczne odbędzie się w niedzielę 21 stycznia o godz. 18 w prawosławnej parafii Świętej Trójcy w Siedlcach.

Mający już ponadstuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. Chrześcijanie różnych wyznań na całym świecie spotykają się wtedy na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach czy koncertach. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. W Polsce organizatorami Tygodnia są: Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, która powstała w Warszawie 15 listopada 1946 roku. Do PRE należy obecnie siedem Kościołów: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Polskokatolicki, Starokatolicki Kościół Mariawitów, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Metodystyczny i Polski Kościół Chrześcijan Baptystów.(PAP)

autor: Iwona Żurek

iżu/ jw/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL