Religia

03.05.2019

W Białymstoku modlitwy za ojczyznę przedstawicieli różnych wyznań

W świątyniach różnych wyznań w Białymstoku celebrowano w piątek modlitwy w intencji ojczyzny. Ekumeniczność religijnych uroczystości towarzyszących państwowym świętom w tym mieście podkreśla wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter województwa podlaskiego.

W związku z 228. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja w piątek w Białymstoku odbyły się okolicznościowe modlitwy katolików, prawosławnych i muzułmanów. W najbliższą niedzielę w intencji ojczyzny modlić się będą również protestanci.

Modlitwy w świątyniach różnych wyznań ujęte są też w oficjalnym programie wojewódzkich obchodów. Głównym punktem tych obchodów są rokrocznie uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum Białegostoku, które miały miejsce wczesnym popołudniem. Po okolicznościowych przemówieniach, składano tam wieńce i kwiaty.

Zapoczątkowana w latach 90. ubiegłego wieku tradycja włączania religijnych uroczystości do programu oficjalnych obchodów w Białymstoku najważniejszych świąt państwowych, ma podkreślać wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter województwa podlaskiego. To bowiem region, w którym są największe w kraju skupiska prawosławnych oraz wyznawców islamu i liczne mniejszości narodowe.

Cerkiewne uroczystości z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w piątek nie tylko w katedrze prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Białymstoku, ale również w innych miastach regionu, m.in. w Hajnówce i Siemiatyczach.

Tradycja ta rozpoczęła się ponad 20 lat temu, gdy zwierzchnikiem prawosławnego ordynariatu Wojska Polskiego został ówczesny ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej abp Sawa - dziś metropolita Warszawy i całej Polski. Obecnie takie nabożeństwa odprawiane są również z okazji Święta Niepodległości i Dnia Wojska Polskiego.

Katolicka msza św. odprawiona została w białostockiej bazylice archikatedralnej; bezpośrednio poprzedzała ona główne wojewódzkie uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W białostockim Domu Kultury Muzułmańskiej modlili się w piątek również polscy wyznawcy islamu. Takie uroczystości w intencji ojczyzny, odbywające się w Białymstoku od około 20 lat z inicjatywy Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (MZR), to nawiązanie do tradycji przedwojennej, kiedy takie modlitwy były obowiązkowe. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 roku.

MZR przypomina, że Konstytucja 3 Maja potwierdziła muzułmanom wolność wyznania, choć jeszcze bez praw politycznych (pełnię tych praw nabyli na podstawie Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 1807 r., a później Królestwa Polskiego z 1815 r.).(PAP)

autor: Robert Fiłończuk

rof/ mam/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL