Kultura i sztuka po 1989 roku

15.03.2019

Wystawa z okazji 70-lecia Muzeum Mikołaja Kopernika

Źródło: www.frombork.art.pl Źródło: www.frombork.art.pl

Grafiki przedstawiające portrety Kopernika, kolekcję zabytkowych map i atlasów oraz zbiór cennych starodruków zgromadzono na wystawie otwartej w piątek z okazji 70- lecia Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.

Jubileusz 70- lecia to okazja do prezentacji pięciuset czterdziestu najciekawszych eksponatów wybranych z muzealnych kolekcji.

Kustosz muzeum we Fromborku Jagoda Semków powiedziała PAP, że wśród najcenniejszych eksponatów znajdują się: XVI wieczne grafiki przedstawiające portrety astronoma, starodruki, inkunabuły, kolekcja kartografii, a także obiekty z działu historii medycyny w tym majolikowe naczynia oraz przyrządy i instrumenty medyczne. Jest także późnogotyckie łoże baldachimowe, spora kolekcja medali z wizerunkiem Kopernika, ale także rzeźby z kościołów warmińskich od XVII do XIX wieku. Zgromadzono tu również wiele interesujących, często bardzo cennych kolekcji rzemiosła artystycznego, na przykład unikalny zbiór zabytkowych witraży, kafli i ceramiki, a także zabytków archeologicznych.

W ciągu siedemdziesięciu lat swojego istnienia Muzeum Mikołaja Kopernika przebyło drogę od skromnej placówki (otwartej 5 września 1948 r.), do profesjonalnej, wielodziałowej, instytucji muzealnej, z zasobami liczącymi tysiące eksponatów, która w roku 2016 znalazła się na szóstym miejscu w rankingu muzeów samorządowych w Polsce.

Jak podaje placówka, w centrum zainteresowania fromborskiego muzeum jest Mikołaj Kopernik, jego życie i dzieło, na tle epoki i w kontekście miejsca, w którym spędził większość swojego życia i gdzie powstawało jego dzieło "De revolutionibus". We wszystkich kolekcjach Muzeum gromadzone są więc obiekty związane z Wielkim Astronomem i jego epoką, a także z upamiętnianiem jego osoby przez wieki.

W ciągu 70 lat Muzeum zorganizowało kilkaset wystaw stałych i czasowych. Od dziewięciu lat, od podjęcia współpracy z placówkami muzealnymi diecezji warmińskiej: Muzeum Archidiecezji Warmińskiej i Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny, oferta wystawiennicza Muzeum jest szczególnie bogata i urozmaicona, a udostępniane ekspozycje prezentowały po kilkaset obiektów, użyczonych głównie z kościołów (zarówno katolickich jak i ewangelickich) regionu Warmii i Mazur, ale także instytucji muzealnych i prywatnych kolekcji- podają muzealnicy.

Obecnie muzeum zajmuje kilka obiektów w zespole wzgórza katedralnego, z tego do celów wystawienniczych służy głównie dawny pałac biskupi ale oddziały placówki sięgają także poza kompleks fromborskiego wzgórza katedralnego, obejmując zespół poszpitalny św. Ducha, (jedyny zachowany w Polsce obiekt szpitalny, niezmieniony od końca XVII wieku), mieszczący dział historii medycyny, a także Park Astronomiczny na Górze Żurawiej k. Fromborka, gdzie dziś znajduje się obserwatorium i muzealny dział edukacji popularyzujący astronomię i jej historię, a przede wszystkim postać i dokonania Mikołaja Kopernika.(PAP)

autorka: Agnieszka Libudzka

ali/ agz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL