Religia

16.01.2019

XIX Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”

„Wstańcie, chodźmy” – to hasło XIX Dnia Papieskiego, który będzie obchodzony 13 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. Dzięki wielu wydarzeniom duchowym i kulturalnym stanowić będzie znakomitą okazję do promocji nauczania św. Jana Pawła II.

Organizatorzy Dnia Papieskiego Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" poinformowali w środę, że tego dnia odbywać się będzie również zbiórka pieniędzy na "żywy pomnik" papieża Polaka, czyli na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin z małych miast i wsi.

Przewodniczący rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, nawiązując do tegorocznego hasła Dnia Papieskiego, powiedział, że jest ono tytułem jednej z książek papieża, napisanej w 2002 r.

"Papież tytuł tej książki zaczerpnął z Ewangelii św. Marka, kiedy Chrystus przed swoją męką i śmiercią powiedział do apostołów: +Wstańcie, chodźmy+. Wtedy zostali poderwani do tego, co było najważniejsze, do przeżywania zbawienia, którego Pan Jezus dokonał przez mękę i krzyż – wyjaśnił kard. Nycz. Dodał, że w ten sposób Ojciec Święty chciał wówczas zachęcić do tego, abyśmy "byli obudzeni i zmobilizowani, wchodząc w nowe, trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa".

"Bierzemy te dwa słowa jako hasło Dnia Papieskiego nie tylko dlatego, żeby wspominać tamten czas, kiedy książka została napisana, trzy lata przed śmiercią papieża, lecz także po to, żeby w jakimś sensie wstać i zabrać się do przybliżania jego osoby, jego dzieła w tych ważnych wymiarach pontyfikatu, których w tym roku jest kilka" – powiedział kard. Nycz. Wymienił m.in. 40-lecie pierwszej pielgrzymki papieża do ojczyzny w 1979 r. "Ona była dla Polski tak ważna, jak sam wybór papieża rok wcześniej dla całego Kościoła. (...) Stała się niesłychanie inspirująca dla tego, co się później stało, dla +Solidarności+ – ruchu, który narodził się po strajkach sierpniowych w 1980 r." – podkreślił kard. Nycz.

10 lat po tej pielgrzymce w 1989 r. w Polsce odbyły się pierwsze, częściowo wolne wybory i zaczął upadać komunizm w naszym kraju i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. "Wspominamy także 20. rocznicę pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski w 1999 r., niezwykle ważnej, kiedy papież w przededniu roku jubileuszowego w dwóch pielgrzymkach w 1997 i 1999 r. praktycznie odwiedził wszystkie diecezje polskie, a w Warszawie beatyfikował 108 męczenników" – dodał.

"Stąd też chcemy wstać i to wszystko przypominać, bo chcemy edukować ludzi, przeżywać jeszcze raz na nowo, ale wstajemy także po to, żeby iść naprzód, bo przed nami jest przede wszystkim XIX i XX Dzień Papieski, w którym będziemy mieli okazję pochylić się bardziej nad papieżem i jego dziełem w 100. rocznicę jego urodzin, która wypada w 2020 r. W tym kontekście należy rozumieć to hasło i w tym kontekście chciejmy wszyscy, nie tylko 13 października, ale przy różnych okazjach w całym roku osobę św. Jana Pawła II przybliżać w szkołach, w edukacji, byśmy się zbliżyli do tego celu, jakim jest propagowanie nauczania Jana Pawła II" – zaznaczył hierarcha.

Jak poinformowali organizatorzy Dnia Papieskiego, centralne jego obchody – jak co roku – rozpocznie uroczysta gala wręczenia nagród Totus Tuus 12 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Przewodniczący zarządu Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" ks. Dariusz Kowalczyk poinformował, że Dzień Papieski jest zawsze wydarzeniem w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, kulturowym i charytatywnym. Organizowane są konferencje, panele dyskusyjne, seminaria i sesje naukowe poświęcone nauczaniu papieskiemu. Obchodom zawsze towarzyszą liczne koncerty, konkursy, biegi, przedstawienia teatralne, wystawy ogólnopolskie i lokalne. We wszystkich parafiach w kraju i za granicą wierni modlą się w różnych intencjach za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Dodał, że w niedzielę poprzedzającą Dzień Papieski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski.

"Dzień Papieski ma wymiar charytatywny i obejmuje ogólnopolską zbiórkę środków na fundusz stypendialny dla uzdolnionej niezamożnej młodzieży z małych miast i wsi. Fundacja wspiera aktualnie około 2 tys. stypendystów. Przykościelne i publiczne kwesty prowadzone są na ulicach miast, na dworcach kolejowych i autobusowych, w portach lotniczych, na deptakach i w centach handlowych, to wydarzenia, których w czasie blisko 100 tys. wolontariuszy w całym kraju zbiera środki na stypendia edukacyjne dla podopiecznych Fundacji +Dzieło Nowego Tysiąclecia+" – powiedział ks. Kowalczyk.

Dodał, że w ubiegłym roku zbiórka została przeprowadzona w 209 sztabach w całym kraju. Wolontariusze zebrali ponad 652 tys. zł, a w ramach zbiórki przykościelnej ponad 6,9 mln zł. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

skz/ joz/
 

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL