Epoka nowożytna

17.10.2018

Zmarł prof. Andrzej Wyrobisz, badacz dziejów nowożytnych

Prof. Andrzej Wyrobisz Prof. Andrzej Wyrobisz

Zmarł prof. Andrzej Wyrobisz, badacz późnego średniowiecza i dziejów nowożytnych, autor wielu prac poświęconych dziejom społeczno-gospodarczym i historii kultury materialnej XV-XVII w.

Andrzej Wyrobisz urodził się 10 listopada 1931 r. w Krakowie.  W 1950 zdał maturę w LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. W lutym 1955 r. obronił pracę magisterską na Uniwersytecie Warszawskim, a sześć lat później - doktorat w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN pod kierunkiem  prof. Mariana Małowista. 

Od 1978 r. profesor nadzwyczajny, a zwyczajny od 1995.

W latach 1976–1978 był wicedyrektorem Instytutu Historycznego UW. Pierwszy kierownik Zakładu Historii Filii UW w Białymstoku (1969-1973), wieloletni dziekan Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku, od roku 1980 dyrektor Instytutu Historycznego Filii UW w Białymstoku. 

Od 1996 r. był profesorem w Instytucie Historii Sztuki UW. Visiting professor: University of Illinois, Urbana-Champaign (USA) 1976 oraz University of Notre Dame (USA) 1989–1990.

W latach 1993–2003 był członkiem Rady Redakcyjnej a następnie redaktorem naczelnym "Przeglądu Historycznego".

Prof. Wyrobisz jest autorem ponad 450 prac naukowych poświęconych problematyce dziejów gospodarki, społeczeństwa, kultury i sztuki.

Zmarł 15 października 2018 roku.

ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL