Budowa niepodległego państwa

25.11.2015 aktualizacja 11.08.2016

„Budowanie Niepodległej: zderzenie narracji” - debata Muzeum Historii Polski

Jędrzej Moraczewski. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe Jędrzej Moraczewski. Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

„Budowanie Niepodległej: zderzenie narracji” to tytuł debaty organizowanej przez Muzeum Historii Polski w ramach Targów Książki Historycznej. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 26 listopada o godz. 17, w Arkadach Kubickiego w Warszawie. O tym jak wyglądała droga do Niepodległej i pierwsze miesiące II Rzeczypospolitej dyskutować będą prof. Tomasz Nałęcz i dr hab. Paweł Skibiński.

Spotkanie – prowadzone przez Marka Zająca – poświęcone będzie konfrontacji skonfliktowanych tradycji politycznych: narodowodemokratycznej i socjalistyczno-piłsudczykowskiej. Dyskusja zorganizowana będzie z okazji wydania przez Muzeum Historii Polski dwóch nowych publikacji w serii „100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki”. Są to „Liga Narodowa (1893–1928)” – wybór relacji wybitnych członków tego ruchu, m.in. Romana Dmowskiego i Stanisława Grabskiego, w opracowaniu Tomasza Sikorskiego i Adama Wątora – oraz „Przewrót w Polsce” Jędrzeja Moraczewskiego – opowieść pierwszego premiera odrodzonego państwa o działalności jego rządu, opracowana przez prof. Tomasza Nałęcza.

Spotkanie odbędzie się 26 listopada o godz. 17.00 w sali kinowej Arkad Kubickiego w Warszawie. W czasie wydarzenia będzie można kupić obie publikacje w promocyjnej cenie.

W ramach Targów Książki Historycznej 29 listopada o godz. 13 zainaugurowany zostanie również ogólnopolski projekt "Karski my hero" realizowany przez Fundację Edukacyjną Jana Karskiego we współpracy z Muzeum Historii Polski.  W trakcie wydarzenia zostaną wręczone dyrektorom szkół m.in. pakiety edukacyjne poświęcone życiu Jana Karskiego opracowane przez Muzeum.

***

Liga Narodowa (1893–1928)

Wspomnienia i relacje uczestników ruchu Ligi Narodowej mają długą historię. Inicjatywę opracowania dziejów organizacji podjął jeszcze Roman Dmowski w końcu lat dwudziestych XX w. Niestety, po wybuchu II wojny światowej zgromadzona dokumentacja w większości zaginęła, a spora jej część spłonęła podczas powstania warszawskiego.

Do dziś zachowały się jedynie szczątkowe relacje, odezwy i inne dokumenty. Tomasz Sikorski i Adam Wątor wybrali spośród materiałów zgromadzonych w Archiwum PAN w Warszawie te, które najlepiej przybliżają założenia i cele Ligi Narodowej w kontekście dylematów i wyzwań epoki.

Przedstawiony wybór nakreśla możliwie szeroki pejzaż polskiego środowiska narodowo-demokratycznego na przełomie wieków oraz w pierwszych latach II Rzeczypospolitej – daje wyobrażenie o jego działalności zarówno w świecie politycznym, jak i społecznym.

Umieszczone w tomie wspomnienia spisali wybitni działacze narodowo-demokratyczni i wpływowi członkowie Ligi Narodowej: Roman Dmowski, Stanisław Bukowiecki, Antoni Marylski, Zdzisław Próchnicki, Stanisław Grabski, Stanisław Rowiński, Marian Seyda, Gustaw Simon, Józefat Bohuszewicz, Stanisław Zieliński i Władysław Łukaszewicz.

wybór, wstęp i opracowanie: Tomasz Sikorski, Adam Wątor
wydawca: Muzeum Historii Polski
seria: 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki
rok wydania: 2015

***

Przewrót w Polsce

Przewrót w Polsce to relacja pierwszego premiera odrodzonej Polski o pracach jego rządu, przedstawionych na tle historycznych przemian końca wojny i początku okresu powojennego. Jędrzej Moraczewski ukazuje trudności, z jakimi borykała się władza kraju wreszcie – po 123 latach zaborów – wolnego i zjednoczonego, ale równocześnie zrujnowanego gospodarczo, skonfliktowanego o sporne terytoria z sąsiednimi narodami, głęboko podzielonego politycznie. Dzieło, napisane w 1919 roku, stanowi zapis dokonań rządzących i społeczeństwa w pierwszych miesiącach niepodległości, a zarazem świadectwo ówczesnych emocji oraz bezwzględnej walki antagonistycznych stronnictw ideowych. Narracja Moraczewskiego również pełni funkcję perswazyjną: ma przekonać czytelnika do polityki Józefa Piłsudskiego i obozu socjalistycznego, zdezawuować działalność ich oponentów. Wstęp i opracowanie tekstu autorstwa Tomasza Nałęcza pozwalają dotrzeć do treści ukrytych w tej opowieści, umożliwiają krytyczną lekturę spisanej na gorąco relacji.

Jędrzej Moraczewski
wstęp i opracowanie: Tomasz Nałęcz
wydawca: Muzeum Historii Polski
seria: 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki
rok wydania: 2015

***

Pierwszą publikację w serii 100-lecie niepodległości. Wspomnienia i pamiętniki – Piłsudski jakim Go znałem Leona Wasilewskiego, ze wstępem prof. Andrzeja Friszke, można zakupić w sklepie Muzeum Historii Polski lub pobrać nieodpłatną wersję elektroniczną książki.

Źródło: MHP

ls

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL