Polska po 1989 roku

14.03.2018 aktualizacja 16.03.2018

Do 18 marca można przesyłać propozycje referatów na konferencję współorganizowaną przez Muzeum Historii Polski

19.04.2018 - 20.04.2018 Konferencja „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” Konferencja „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices”

W dniach 19-20 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbędzie się konferencja „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” organizowana przez DARIAH-PL, DARIAH-DE oraz Muzeum Historii Polski w ramach programu Dariah Theme. Do 18 marca 2018 roku można przesyłać propozycje referatów na konferencję.

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają badaczy z obszaru nauk humanistycznych oraz pracowników instytucji kultury, dziedzictwa i organizacji pozarządowych zajmujących się pracą z cyfrowymi zasobami dziedzictwa. Organizatorom konferencji zależy nam na zaprezentowaniu projektów naukowych, w których wykorzystano cyfrowe dane dziedzictwa i kultury oraz cyfrowych kolekcji, które stanowią lub mogłyby stanowić materiał badawczy dla naukowców – humanistów.

W programie znajdzie się miejsce zarówno na przedstawienie dobrych praktyk, wdrożonych (lub opracowywanych) strategii digitalizacji oraz udostępniania zbiorów, jak i case studiesprezentujących najważniejsze problemy, których rozwiązanie pozwoli na zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorem GLAM i ośrodkami naukowymi.

Instytucje oraz organizacje kultury i dziedzictwa będą mogły zaprezentować swoje cyfrowe zasoby w kontekście ich aktualnego lub potencjalnego wykorzystania w badaniach naukowych, stosowane praktyki opracowywania i udostępniania kolekcji, a także najważniejsze wyzwania, możliwości, bariery i potrzeby w tym obszarze.

Do wysyłania zgłoszeń organizatorzy zachęcają także badaczy z obszaru nauk humanistycznych, którzy chcieliby zaprezentować swoje doświadczenia w zakresie współpracy z instytucjami/organizacjami sektora GLAM lub przedstawić case studies dobrych praktyk wykorzystania danych dziedzictwa i kultury w badaniach i projektach naukowych.

Proponowane zagadnienia:

- W jaki sposób cyfrowe zasoby dziedzictwa są lub mogą być wykorzystywane w badaniach z zakresu nauk humanistycznych?

- Jak wyglądają strategie tworzenia, rozwijania i udostępniania cyfrowych kolekcji muzealnych i archiwalnych? Czy uwzględniają one potrzeby badaczy?

- Czy można lepiej zintegrować sposoby udostępniania danych dziedzictwa kulturowego z metodami oraz narzędziami akademickimi?

- Jakie kompetencje powinni posiadać i rozwijać badacze, aby dobrze wykorzystywać cyfrowe zasoby?
Jak biblioteki, muzea czy archiwa cyfrowe mogą skutecznie zachęcać badaczy do korzystania z udostępnianych przez nie danych?

- Jak udostępniać i wykorzystywać cyfrowe zbiory z poszanowaniem norm prawnych? Jakie rozwiązania i narzędzia prawne mogą zwiększyć i ułatwić wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa w badaniach naukowych?

- Jakie wyzwania wiążą się z rozwojem technologii umożliwiających przetwarzanie i udostępnianie cyfrowych zasobów dziedzictwa? Czy potrzebne są wspólne standardy i protokoły wymiany danych? Jak powinny być one wypracowywane, upowszechniane i wdrażane? Jak projektować i wykorzystywać interfejsy API?

Zgłoszenia (abstrakty o objętości nieprzekraczającej 500 słów) można przesyłać do 18 marca 2018 na adres: dariah@uw.edu.pl. Powiadomienia o akceptacji lub odrzuceniu zgłoszenia zostaną wysłane do 23 marca 2018.

Autorzy przyjętych zgłoszeń zostaną poproszeni o przygotowanie 15 minutowych prezentacji danego zagadnienia. Wszystkie wystąpienia będą nagrywane, a dokumentacja video zostanie udostępniona on-line.

Konferencja odbędzie się w języku polskim.

Celem konferencji „Making Cultural Heritage Data Accessible and Reusable: Finding Best Practices” będzie ułatwienie współpracy między instytucjami kultury i dziedzictwa oraz badaczami z obszaru nauk humanistycznych. Tegoroczne wydarzenie pozwoli na wypracowanie praktycznych rozwiązań problemów dotyczących udostępniania i wykorzystywania danych dziedzictwa kulturowego w badaniach naukowych – zarówno na gruncie technicznym, jak i prawnym.

Wystąpieniom towarzyszyć będą warsztaty poświęcone technicznym aspektom współpracy badaczy i sektora GLAM oraz prawnym uwarunkowaniom udostępniania i wykorzystania cyfrowych zasobów, takim jak prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa sui generis, wolne licencje czy polityki otwartości. Podczas warsztatów wypracowane zostaną zestawy rekomendacji dla instytucji kultury i dziedzictwa oraz naukowców, które ułatwią im prowadzenie wspólnych badań i projektów.

Więcej informacji: http://dariahtheme2017.dariah.pl/

Źródło: Muzeum Historii Polski

  Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
  Do góry

  Walka
  o niepodległość
  1914-1918

  II Rzeczpospolita

  II Wojna
  Światowa

  PRL