Europa i świat 1918-1939

17.01.2020 aktualizacja 18.01.2020

I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Jesteśmy Polakami!”

17.01.2020 - 21.02.2020 I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Jesteśmy Polakami!” I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Jesteśmy Polakami!”

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu, Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania we Wrocławiu oraz Rodzina Rodła – Wrocław organizują I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt kartki pocztowej pt. „Jesteśmy Polakami!”. Jego celem jest popularyzowanie Pięciu Prawd Polaków spod Znaku Rodła wśród młodzieży szkolnej w całej Polsce.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija 21 lutego.

Szczegóły dot. konkursu: regulamin, formularze, są dostępne na stronie: http://rodzinarodla.pl/sites/site1/rodlo-archiwum/79-i-ogolnopolski-konkurs-plastyczny-pt-jestesmy-polakami

***

27 sierpnia 1922 r. powstał Związek Polaków w Niemczech. Symbolem Polaków w Niemczech był od 1932 r. Znak Rodła, który przedstawiał bieg rzeki Wisły z Krakowem. Powstał w opozycji do swastyki i rozwoju hitleryzmu, gdyż na terenie państwa niemieckiego od czasów pruskich obowiązywał zakaz używania Orła Białego.

6 marca 1938 r. podczas I Kongresu Polaków w Niemczech, który odbył się w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono Pięć Prawd Polaków spod Znaku Rodła, które stanowiły ideową podstawę funkcjonowania polskiej mniejszości narodowej w III Rzeszy. Oznajmiały one, że:

1. Jesteśmy Polakami
2. Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci
3. Polak Polakowi bratem
4. Co dzień Polak Narodowi służy
5. Polska Matką naszą, nie wolno mówić o Matce źle

Prawdy Polaków spod Znaku Rodła proklamowane w 1938 r. jako katechizm narodowy, „mały dekalog” polskości, stały się ogólnonarodowym dobrem, swoistym depozytem i międzypokoleniowym testamentem. To zdania wciąż aktualne, mądre, uniwersalne, ponadczasowe i bardzo potrzebne dzisiejszym pokoleniom Polaków w Polsce  i poza jej granicami.

Źródło: Rodzina Rodła – Wrocław

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL