II wojna światowa

04.07.2018 aktualizacja 10.07.2018

„II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze”

05.07.2018 - 06.07.2018  "II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze". Źródło: IPN "II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze". Źródło: IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na międzynarodową konferencję naukową "II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich – stan badań, perspektywy badawcze". Konferencja odbędzie się 5–6 lipca 2018, w Przystaneku Historia – Centrum Edukacyjne IPN (Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25).

Celem konferencji jest przede wszystkim podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad tym jakże trudnym i wywołującym wciąż duże emocje okresem we wzajemnych relacjach obu sąsiednich narodów. Organizatorzy chcą także zastanowić się nad perspektywami dalszych badań nad zagadnieniami, które wciąż pozostają słabo rozpoznane.

Konferencja odbywa się w przeddzień 75. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej 1943 roku, a jej tematem wiodącym są kwestie związane z genezą, przebiegiem i następstwami konfliktu polsko-ukraińskiego z lat II wojny światowej, w szczególności antypolskiej akcji OUN-UPA.

Poruszana będzie także problematyka terminologii dotyczącej zbrodni wojennych, czystek etnicznych i ludobójstwa, a także położenia ludności polskiej i ukraińskiej pod obydwiema okupacjami: niemiecką i sowiecką.

W konferencji uczestniczy 28 historyków z Polski i zagranicy (Ukrainy, USA i Niemiec). Stanowią oni grono uznanych badaczy, zajmujących się tą tematyką od wielu lat. Jest to doskonała okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń, jak również wypracowania nowych kierunków badań nad konkretnymi zagadnieniami. 
 

Program konferencji

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL