II wojna światowa

12.03.2018

Promocja książki „Życie i śmierć dla Polski. Partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych”

12.03.2018 Źródło: IPN Źródło: IPN

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na promocję książki Kazimierza Krajewskiego „Życie i śmierć dla Polski. Partyzancka epopeja Uderzeniowych Batalionów Kadrowych”, które odbędzie się 12 marca (poniedziałek), o godz. 18.00, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki (Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25).

W spotkaniu wezmą udział:

dr Kazimierz Krajewski (IPN Oddział Warszawa) – autor

dr Tomasz Łabuszewski (IPN Oddział Warszawa)

Michał Wołłejko

Spotkanie poprowadzi Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. 

Oprawa muzyczna:

Contra Mundum, wokal – Norbert Smoliński

Album „Życie i śmierć dla Polski” to dzieje trwających kilka lat walk Uderzeniowych Batalionów Kadrowych, oddziałów partyzanckich sformowanych przez Konfederację Narodu, organizację konspiracyjną wywodzącą się z przedwojennego radykalnego ruchu narodowego, scaloną w 1943 r. Konfederacja Narodu, dostrzegając zagrożenie komunistyczne nadciągające ze wschodu, już w 1942 r. postulowała uruchomienie partyzantki polskiej na Kresach Wschodnich w celu wypierania z nich wrogiej partyzantki sowieckiej. „Bronią zdobytą na Niemcach przepędzimy precz bolszewików” – głosiło jedno z haseł konfederackich.

Antykomunistyczna akcja partyzancka UBK prowadzona była przy nieżyczliwej niekiedy postawie dowódczych gremiów AK, ulegających nierealnej iluzji co do możliwości porozumienia się ze Związkiem Sowieckim – „sojusznikiem naszych sojuszników”. Niezależnie od wszelkich trudności partyzanci spod znaku UBK walczyli z obydwoma wrogami wolności naszego kraju – Niemcami i Sowietami. Uderzeniowe Bataliony Kadrowe przeszły długi szlak bojowy – spod Warszawy, przez Podlasie, Białostocczyznę, Prusy Wschodnie, Litwę – na Nowogródczyznę i Wileńszczyznę. Konfederaci uczestniczyli w operacji „Ostra Brama”, walczyli też w szeregach 30 Poleskiej DP AK i w Powstaniu Warszawskim. Na trasie działań oddziałów UBK pozostały setki partyzanckich mogił.

Do albumu dołączona jest płyta Wymarsz Uderzenia zawierająca piosenki i utwory poetyckie twórców z kręgu konspiracyjnego pisma „Sztuka i Naród” – w wykonaniu zespołu Contra Mundum.

Źródło: IPN

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL