Europa i świat po II wojnie światowej

21.03.2017 aktualizacja 28.03.2017

Spotkanie z Aleksandrem Podrabinkiem, autorem książki "Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni"

27.03.2017 - 28.03.2017 Spotkania z Aleksandrem Podrabinkiem Spotkania z Aleksandrem Podrabinkiem

27 marca w Krakowie i 28 marca w Warszawie odbędą się spotkania z Aleksandrem Podrabinkiem, jednym  z najbardziej aktywnych i szeroko znanych na świecie działaczy sowieckiego ruchu dysydenckiego, autorem wydanej właśnie nakładem Ośrodka KARTA książki "Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni".

Ośrodek KARTA zaprasza na spotkania z Aleksandrem Podrabinkiem, jednym  z najbardziej aktywnych i szeroko znanych na świecie działaczy sowieckiego ruchu dysydenckiego, zaangażowanym m.in. w walkę z psychiatrią represyjną w ZSRR, obecnie działaczem demokratycznym, niezależnym dziennikarzem, autorem wydanej właśnie nakładem Ośrodka KARTA książki "Dysydenci. Nieuleczalnie nieposłuszni".

Spotkania odbędą się w 27 marca o godz. 18.00 w Krakowie w kawiarni De Revolutionibus. Books & Cafe oraz 28 marca o godz. 18.00 w Warszawie w Domu Spotkań z Historią. 

27 marca w spotkaniu udział weźmie również redaktor Agnieszka Knyt z Ośrodka KARTA, wydawcy książki, a poprowadzi je redaktor Zbigniew Rokita z dwumiesięcznika „Nowa Europa Wschodnia”.

28 marca w spotkaniu udział weźmie również Zbigniew Gluza, prezes Ośrodka KARTA, a poprowadzi je dr Mariusz Maszkiewicz, autor przedmowy.

Ze wstępu Mariusza Maszkiewicza:

"Książka Dysydenci to świadectwo butnego, młodego człowieka, który – nie godząc się na życie według zasad sowieckiego państwa totalitarnego – włącza się w ruch demokratyczny. W samym jego centrum spotyka takie postacie jak Andriej Sacharow, Aleksander Sołżenicyn, Petro Hryhorenko, Aleksander Zinowiew. Daje ich celne charakterystyki, opisuje najważniejsze akcje dysydenckie, demaskuje aparat represji, który sięga po najokrutniejsze metody – psychiatrię karną. Aleksander Podrabinek konsekwentnie idzie drogą wolności, do dziś pozostając niezależnym dziennikarzem i obrońcą praw człowieka.

Książka Aleksandra Podrabinka nie jest zwykłą opowieścią biograficzną. To wciąż żywe i aktualne świadectwo odwagi i bezkompromisowości. Ta historia ma swój ciąg dalszy, jest obecna, dzieje się na naszych oczach. Ruch dysydencki, tak szczegółowo opisywany przez aktywnego uczestnika, nie jest epizodem w dziejach Związku Sowieckiego. Los Podrabinka to ilustracja fundamentalnego sporu: między ideologią kolektywizmu a cywilizacją judeochrześcijańską, w której człowiek stanowi podstawowy i najważniejszy punkt odniesienia".

"Myślę, że władza, która odrzuca demokrację, nie ma innego wyboru, jak przyjąć mechanizm represji. Prędzej czy później, w mniejszym lub większym stopniu – to nieunikniona droga dla każdego państwa autorytarnego.

Historia dysydencka – to historia obalenia komunizmu i uzyskania przez Rosję wolności. A dlaczego Rosja znów zaczęła się staczać tam – to już nowa historia, a w niej nowi bohaterowie, nowi winowajcy".

Aleksander Podrabinek („Karta” 85/2015)

"Pierwsze więzienie jest jak pierwsza miłość – wzrusza, przeraża i nigdy się nie da zapomnieć".

Aleksander Podrabinek, "Nieuleczalnie nieposłuszni"

Aleksander Podrabinek (ur. 1953) – rosyjski dziennikarz niezależny, obrońca praw człowieka. Wychowywał się w domu z tradycjami dysydenckimi, ojciec był więźniem łagrów stalinowskich. Związany ze środowiskiem opozycji moskiewskiej, współzałożyciel Komisji Roboczej do Badania Wykorzystywania Psychiatrii do Celów Politycznych, autor książki Medycyna karna (1979). Z powodu niezależnej działalności dwukrotnie skazany (na 5 lat zesłania w Ust’-Nerze i na 3,5 roku pozbawienia wolności, odbywał karę w łagrze w Jakucji).

Po powrocie do Moskwy, założyciel i redaktor niezależnej gazety „Ekspriess-Chronika” (1987–2001), współtwórca Stowarzyszenia Niezależnych Psychiatrów (1989), redaktor naczelny Agencji Informacyjnej Obrony Praw Człowieka „Prima” (2000–09). Członek Federalnej Rady Politycznej demokratycznego ruchu „Solidarność”, dziennikarz Radia Swoboda.

Źródło: Ośrodek KARTA

aleb

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL