Polskie Państwo Podziemne

25.09.2019

W Muzeum AK odbędzie się wernisaż wystawy „Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji”

27.09.2019 - 29.09.2019 Źródło: Muzeum AK Źródło: Muzeum AK

Wydarzenie składać się będzie z dwóch części. Pierwsza to spacer historyczny, poprowadzony między miejscami związanymi z dziejami Organizacji Orła Białego i Związku Walki Zbrojnej w pierwszym okresie konspiracji (1939-1941). Ulokowana jest tam do 29 września wystawa plenerowa „Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji”.

Spacer zaczynamy na Placu Matejki, pod pomnikiem grunwaldzkim, o godz. 11.30. Spacer prowadzić będzie zespół kuratorski przygotowujący wystawę: Izabela Cisek, Mateusz Gawlik i Piotr Makuła.

Po zwiedzeniu wystawy plenerowej, uczestnicy spaceru przejdą do budynku Muzeum, gdzie o 13.30 będą mogli wziąć udział w wernisażu oraz oprowadzaniu kuratorskim po wystawie czasowej Zaczęło się w Krakowie. Pierwsze lata konspiracji. Odsłona druga.

Wystawa dla pozostałych zwiedzających będzie czynna od niedzieli 29 września.

Wystawa czasowa została zorganizowana z okazji 80. rocznicy założenia w Krakowie pierwszej ogólnopolskiej organizacji konspiracyjnej – „Organizacji Orła Białego”. OOB Powołana oficjalnie w dniu 20 września 1939 r. przez oficerów Wojska Polskiego, ppłk dypl. Kazimierza Plutę-Czachowskiego, mjr rez. Kazimierza Kierzkowskiego i płk Ludwika Muzyczkę, na zrębach przedwojennego Przysposobienia Wojskowego Związku Strzeleckiego. Jakkolwiek jej centrala zlokalizowana była w Krakowie, to jej zasięg działania był ogólnopolski, ze szczególnym uwzględnieniem południowej części okupowanego kraju. OOB została ostatecznie scalona ze Związkiem Walki Zbrojnej w kwietniu 1940 r., a jej struktury znacząco zasiliły zasoby ZWZ.

Wystawa pomyślana została jako wyraz hołdu dla konspiratorów krakowskich Polskiego Państwa Podziemnego.

Na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki związane z tematem, pochodzące zarówno ze zbiorów Muzeum AK, jak i wypożyczone z Muzeum Krakowa oraz archiwalne fotografie i dokumenty ze zbiorów: Muzeum AK, Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Historii Fotografii. Na wystawie znajdą się również piękne, współczesne fotografie tych miejsc, autorstwa krakowskiego fotografa Pawła Krzana oraz zebrane w jednym miejscu wszystkie plansze komiksu opowiadającego o działaniach OOB i ZWZ w latach 1939-1941. Narracja wystawy będzie uzupełniona o cytaty ze źródeł historycznych: relacji, wspomnień, pamiętników i dzienników.

Źródło: Muzeum AK

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL