Europa i świat po 1989 roku

18.06.2019

KE obchodzi 30. rocznicę programu promującego europeistykę na uczelniach

Komisja Europejska obchodzi 30. rocznicę programu "Jean Monnet", który promuje europeistykę na uczelniach na całym świecie. W ciągu ostatnich 20 lat dzięki niemu udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach świata.

Program "Jean Monnet" – nazwany tak od imienia i nazwiska jednego z ojców założycieli Unii Europejskiej – jest częścią europejskiego programu Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu.

Jego celem jest promowanie doskonałości nauczania na tematy dotyczące Unii Europejskiej na poziomie szkolnictwa wyższego na całym świecie, a także budowania relacji między środowiskiem akademickim, badaczami i politykami. W latach 1989–2019 w ramach "Jean Monnet" udzielono wsparcia ponad tysiącowi uczelni w około 100 krajach, co umożliwiło im oferowanie w ramach programów nauczania zajęć z zakresu europeistyki. Obecnie z oferty tej co roku korzysta 300 tys. studentów.

Komisarz do spraw edukacji, kultury, młodzieży i sportu Tibor Navracsics był we wtorek gospodarzem konferencji wysokiego szczebla zorganizowanej w celu uczczenia 30 lat działań propagujących doskonałość w nauczaniu i badaniach na temat UE.

"30-lecie działań +Jean Monnet+ przypada w czasie, gdy są one bardziej potrzebne niż kiedykolwiek dotąd. Pozwalają budować wiedzę, która umacnia Unię Europejską i zwiększa zrozumienie integracji europejskiej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Kolejnym krokiem jest rozszerzenie tych działań na szkoły. Nauka o Unii Europejskiej od najmłodszych lat pomoże wzmocnić pozycję młodych ludzi, by stali się świadomymi obywatelami Unii Europejskiej, zaangażowanymi w procesy demokratyczne, które kształtują jej przyszłość" - mówił Navracsics.

Co roku w ramach programu "Jean Monnet" finansowanych jest ponad 250 nowych projektów, w które zaangażowanych jest około 9 tys. wykładowców uniwersyteckich oraz wiele innych osób i instytucji. Do tej pory wsparcie otrzymało ponad 5 tys. takich inicjatyw. W 2018 r. 60 proc. spośród 1300 wniosków o dotacje pochodziło z krajów spoza Unii Europejskiej.

Od początku realizacji tej inicjatywy w 1989 r. umożliwiła ona opracowanie tysięcy publikacji badawczych poświęconych studiom na tematy europejskie obejmujące szereg dziedzin i obszarów polityki, takich jak prawo europejskie, historia integracji europejskiej, innowacje, zatrudnienie, obrona, migracja, opieka zdrowotna, energia, transport i działania w dziedzinie klimatu.

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca przyszłego programu Erasmus (na lata 2021–2027) przewiduje rozszerzenie programu "Jean Monnet" na inne sektory kształcenia, w szczególności na szkoły.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)

luo/ ulb/ kar/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL