Polska po 1989 roku

09.01.2020

Kuratorzy oświaty będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli

Kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy nagradzać nauczycieli. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie nagroda kuratora oświaty dla nauczyciela może być przyznana na wniosek dyrektora szkoły. W przypadku nagrody dla dyrektora szkoły wniosek o jej przyznanie składa organ prowadzący szkołę.

Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji zakłada, że kuratorzy oświaty i organy sprawujące nadzór pedagogiczny będą mogli z własnej inicjatywy przyznawać nagrody nauczycielom. W uzasadnieniu do projektu napisano, że jest to odpowiedź na postulaty zgłaszane przez władze oświatowe. Wskazano, że proponowana zmiana pozwoli na docenienie pracy nauczycieli.

Nagradzany z inicjatywy kuratora nauczyciel będzie musiał spełniać takie same kryteria jak w przypadku nagród na wniosek dyrektora szkoły. Będzie musiał pracować w szkole od co najmniej 2 lat, mieć wyróżniającą ocenę pracy, wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, podejmować działania innowacyjne czy współpracować ze środowiskiem lokalnym.

Jak podano, pozostałe zmiany w projekcie mają charakter redakcyjny, porządkujący i dostosowujący treść rozporządzenia do zmian, jakie zaszły w ostatnich latach w prawie oświatowym, m.in. w podstawach programowych.

Projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji społecznych. Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

Autor: Karolina Mózgowiec

kmz/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL