Polska po 1989 roku

26.07.2019

MEN: rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich, w całym kraju 133 tys. wolnych miejsc

Wywieszone listy przyjętych w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Fot. PAP/W. Olkuśnik Wywieszone listy przyjętych w XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie. Fot. PAP/W. Olkuśnik

We wszystkich województwach zakończył I etap naboru do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, które rozpoczęły już rekrutację uzupełniającą. Na absolwentów w skali całego kraju czeka nadal 133 425 wolnych miejsc – podało w piątek MEN.

W całym kraju trwa rekrutacja do szkół średnich – szczególna, gdyż w tym roku o przyjęcie do szkół ubiega się więcej uczniów niż w latach ubiegłych. Chodzi o dwa roczniki: pierwszy rocznik absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych i ostatni rocznik gimnazjalistów.

W pierwszym etapie rekrutacji uczniowie aplikowali do szkół. Następnie ogłaszane były listy zakwalifikowanych do poszczególnych placówek. Po złożeniu przez uczniów oryginałów dokumentów (m.in. świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu) ogłaszane były listy przyjętych do szkół oraz listy miejsc wolnych w placówkach.

Resort edukacji - w komunikacie przesłanym PAP - przypomina, że dla 726 751 absolwentów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych w całym kraju przygotowano w skali całego kraju 830 234 miejsc, czyli o ponad 103 tys. miejsc więcej niż uczniów. Po rekrutacji zasadniczej do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostało się blisko 90 proc. uczniów.

Harmonogram rekrutacji różni się w poszczególnych województwach. Terminy składania dokumentów, przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej czy ogłaszania list kandydatów przedstawili kuratorzy kilka miesięcy wcześniej.

Liczba wolnych miejsc, o jakie mogą ubiegać się uczniowie w rekrutacji uzupełniającej, jest różna w poszczególnych województwach.

Jak podaje MEN, przykładowo w województwie dolnośląskim na 5 602 uczniów czeka 10 560 wolnych miejsc, a w województwie kujawsko-pomorskim 3 315 uczniów będzie ubiegać się 6 613 miejsc. W województwie łódzkim dla 6 928 uczniów w rekrutacji uzupełniającej pozostały 18 022 miejsca wolne, w województwie podlaskim 1 682 uczniów może ubiegać się o 4 890 miejsc, a województwie wielkopolskim uczniów, którzy nie zostali przyjęci do szkół jest 11 279. Czeka na nich 16 218 wolnych miejsc.

CZYTAJ TAKŻE

Jeśli chodzi o liczbę wolnych miejsc w poszczególnych miastach wojewódzkich wygląda ona następująco: w Białymstoku na 956 uczniów czeka 1 100 wolnych miejsc, w Gdańsku 1 265 uczniów będzie ubiegało się o 2 597 wolnych miejsc, w Katowicach 190 uczniów będzie ubiegało o 1 006 wolnych miejsc, w Lublinie na 603 uczniów czeka 1 296 wolnych miejsc, a we Wrocławiu 1 618 uczniów będzie ubiegało o 3 207 wolnych miejsc.

Również rozkład procentowy uczniów przyjętych do szkół jest różny w skali kraju. Po zakończeniu rekrutacji zasadniczej w Warszawie do szkół dostało się 93 proc. uczniów.

Sytuacja w innych miastach wygląda następująco: w Krakowie – 85 proc., w Katowicach – 97 proc, w Łodzi – 81 proc., w Gdańsku – 89 proc., Poznaniu – 80 proc., we Wrocławiu – 88 proc., w Opolu – 95 proc., w Kielcach – 94 proc., w Lublinie – 93 proc., w Gorzowie Wielkopolskim – 95 proc., w Olsztynie – 80 proc., w Białymstoku – 89 proc., w Szczecinie – 96 proc., w Bydgoszczy – 86 proc. i w Rzeszowie – 79 proc.

W komunikacie Ministerstwa Edukacji Narodowej podano także dane szczegółowe dla Warszawy. I tak: Dla 27 911 absolwentów szkół podstawowych i gimnazjalnych w stolicy przygotowano 43 024 miejsca. Do 24 lipca br. uczniowie w Warszawie potwierdzali wolę podjęcia nauki w danej szkole. Dzień później, 25 lipca warszawskie szkoły ogłosiły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Do szkół w rekrutacji zasadniczej zostało przyjętych się 93 proc. kandydatów. Na pozostałych uczniów wciąż czeka 6 221 wolnych miejsc.

Resort edukacji wskazuje, że liczba wolnych miejsc w warszawskich szkołach prezentowana 16 lipca (wtedy ogłoszono listy uczniów zakwalifikowanych do szkół) znacznie różni się od tej, jaką warszawski ratusz przedstawił po zakończeniu rekrutacji zasadniczej. Z danych przedstawionych 16 lipca br. wynikało, że wolnych miejsc jest w warszawskich szkołach 2 400, w tym 781 w liceach. 25 lipca ratusz poinformował z kolei, że liczba wolnych miejsc we wszystkich typach szkół wzrosła i wynosi 6 221, w tym: w liceach ogólnokształcących – 3 514 miejsc, w technikach – 1 979 miejsc, w szkołach branżowych I stopnia – 728 miejsc.

"Podczas konferencji prasowej, która obyła się w MEN 25 lipca br., minister Dariusz Piątkowski odniósł się do sytuacji w warszawskich bursach i internatach. Szef MEN przytoczył dane, które pokazują, że władze stolicy nie przygotowały się w odpowiedni sposób do większej liczby uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 miejsc w bursach (951) i internatach (667) było łącznie 1 618, a uczniów spoza Warszawy ok. 7 000. W roku szkolnym 2018/2019 liczba miejsc wyniosła 1 674 (bursy – 1 031; internaty – 643), a uczniów spoza stolicy było ok. 7 200. W tym roku, jak podają władze stolicy, wolnych miejsc w bursach i internatach jest tylko 169, podczas gdy chętnych do nauki w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych spoza Warszawy jest ok. 17 000 uczniów spoza Warszawy" - napisała w komunikacie rzeczniczka MEN Anna Ostrowska.

Przytoczyła też dane kilku innych wybranych miast. Wynika z nich, że w tym roku w Bydgoszczy po rekrutacji zasadniczej do szkół zostało przyjętych 86 proc. uczniów. W 2018 r. wskaźnik ten wynosił 80,5 proc. W rekrutacji uzupełniającej będzie uczestniczyć 1 011 uczniów, którzy będą mieli do dyspozycji 1 386 miejsc. Z kolei w Katowicach w 2019 r. w rekrutacji zasadniczej do szkół dostało się 97 proc. uczniów. W ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 96 proc.

Harmonogram rekrutacji różni się w poszczególnych województwach. Terminy składania dokumentów, przeprowadzenia sprawdzianów kompetencji językowych, prób sprawności fizycznej czy ogłaszania list kandydatów przedstawili kuratorzy kilka miesięcy wcześniej.

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej, podobnie jak rekrutacji zasadniczej, ustalają kuratorzy oświaty. W Warszawie uczniowie mogą składać wnioski o przyjęcie od 26 do 30 lipca. W poniedziałek, 19 sierpnia o godz. 12.00 komisje rekrutacyjne w szkołach ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Następnie od 19 do 27 sierpnia uczniowie będą potwierdzali wolę podjęcia nauki w danej szkole. W środę, 28 sierpnia o godz. 10.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, zaś o godz. 12.00 szkoły podadzą informację o liczbie wolnych miejsc.

Terminy ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej są różne dla poszczególnych województw: 31 lipca ogłosi je województwo małopolskie, 6 sierpnia – województwa podkarpackie i opolskie, 7 sierpnia – województwo zachodniopomorskie, 8 sierpnia – województwo podlaskie, 9 sierpnia – województwo lubskie, 12 sierpnia – województwa łódzkie i kujawsko-pomorskie, 16 sierpnia – województwa lubelskie i pomorskie, 19 sierpnia – województwo mazowieckie, 21 sierpnia – województwa dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Terminy podania przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych wyglądają następująco: 9 sierpnia – województwo podkarpackie, 12 sierpnia – województwo zachodniopomorskie, 13 sierpnia – województwo lubuskie, 16 sierpnia – województwo kujawsko-pomorskie, 19 sierpnia – województwo podlaskie, 20 sierpnia – województwo łódzkie, 22 sierpnia – województwo małopolskie, 28 sierpnia – województwo mazowieckie, 29 sierpnia – województwa lubelskie, śląskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie, 30 sierpnia – województwa opolskie, dolnośląskie, wielkopolskie i świętokrzyskie.

Z kolei terminy podania informacji o liczbie wolnych miejsc kształtują się następująco: 9 sierpnia – województwo podkarpackie, 13 sierpnia – województwa lubuskie i zachodniopomorskie, 16 sierpnia – województwo kujawsko-pomorskie, 19 sierpnia – województwo podlaskie, 20 sierpnia – województwo łódzkie, 23 sierpnia – województwo małopolskie, 28 sierpnia – województwo mazowieckie, 30 sierpnia – województwa opolskie, lubelskie, pomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka

dsr/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL