Polska po 1989 roku

16.09.2019

Narady Obywatelskie o Edukacji: więcej praktyki, mniej biurokracji

Postulaty odbiurokratyzowania szkoły, poprawy warunków pracy nauczycieli i zmian w podstawie programowej znalazły się w raporcie podsumowującym Narady Obywatelskie o Edukacji. Od kwietnia do czerwca odbyło się 150 narad, w których wzięło udział ok. 4,5 tysiąca osób.

W poniedziałek w Warszawie przedstawiono wnioski z narad, które odbyły się w różnych miejscach w kraju. Spotkania organizowały przede wszystkim szkoły i organizacje społeczne na podstawie wytycznych zamieszczonych na stronie naradaobywatelska.pl. Projekt zainicjowały ruchy: Ja Nauczyciel i Protest!. Jego realizację wsparła Pracownia Badań Innowacji Społecznych „Stocznia”. Wśród partnerów znalazły się samorządy, oświatowa Solidarność i Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Podsumowując cykl narad organizatorzy zwracali uwagę, że debaty miały pokazać, że za strajkiem w oświacie nie stały tylko kwestie płacowe. "Na przełomie roku, gdy kłębił się strajk, zastanawialiśmy się, co robić, żeby porozmawiać o edukacji, znaleźć formułę i wciągnąć w to jak największą grupę osób, co możemy zrobić obok strajku" - powiedział Marcin Korczyc z Fundacji Ja Nauczyciel. Anna Schmidt-Fic z ruchu Protest! dodała, że nauczyciele mieli świadomość, że nie będzie poparcia społecznego dla żądań wyłącznie płacowych.

Prezes ZNP, Sławomir Broniarz podkreślił, że "próby przekonania środowiska pozanauczycielskiego, że strajk jest nie tylko płacowy, ale chodzi o zupełnie inną edukację, inne szkoły, nie do końca się udały, ale przełom roku 2018/2019 pokazał, że to jest lawina, którą należy tylko uruchomić, ale broń Boże, nie zatrzymywać".

Obywatelskie Narady o Edukacji koncentrowały się wokół pięciu tematów: czego uczy szkoła, jak uczy i wychowuje, jaka jest rola szkoły w społeczności lokalnej, jak wyglądają relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz jaka jest pozycja nauczycieli i oczekiwania wobec nich.

Wśród postulatów wypracowanych podczas narad znalazły się: położenie większego nacisku na wiedzę praktyczną, odchudzenie podstawy programowej, rzadsze ocenianie uczniów i zastąpienie ocen liczbowych oceną opisową, zmniejszenie biurokracji i większa elastyczność w organizacji pracy szkoły. Uczestnicy narad podkreślali, że potrzebne są mniej liczne klasy i zwiększenie nakładów na oświatę. Zwracali też uwagę na konieczność poprawy kształcenia nauczycieli i zmiany systemu awansu, a 95 proc. uczestników ankiety zgodziło się z postulatem podwyższenia pensji nauczycieli.

Organizatorzy Narad Obywatelskich o Edukacji wyrazili nadzieję, że inicjatywa będzie kontynuowana. Raport podsumowujący narady ma być przesłany do różnych instytucji i parlamentarzystów.

Najwięcej debat zorganizowano w województwach: mazowieckim, wielkopolskim, pomorskim i łódzkim. 38 proc. uczestników stanowili nauczyciele, 28 proc. rodzice, a 25 proc. uczniowie.(PAP)

kmz/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL