Inne

22.01.2014 aktualizacja 18.07.2016

Prof. Grzegorz Urbanek laureatem nagrody im. Słowikowskiego

Prof. Grzegorz Urbanek, nauczyciel historii z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie, odebrał w środę nagrodę im. Tadeusza Słowikowskiego. Wyróżnienie od pięciu lat przyznaje krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Nagrodę otrzymują pedagodzy z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych za osiągnięcia w nauczaniu i popularyzację historii ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Krakowa.

„W tym mieście jak w soczewce może być oglądana cała historia Polski; nawet po przesunięciu stolicy do Warszawy. W Krakowie zawsze można było się nauczyć historii. W czasach zaborów przyjeżdżały tu wycieczki szkolne z innych zaborów, by poznać historię Polski, pójść na Wawel, odwiedzić groby królewskie; aby zobaczyć, że ta Polska była i tu serce jej bije” – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przekazując nagrodę laureatowi.

Prof. Urbanek powołując się na myśli Cycerona powiedział, że historia jest nie tylko nauczaniem o przeszłości, ale także zwiastunem przyszłości. Obowiązek historyka to - jak mówił laureat – wskazywanie dróg do budowania wspólnoty narodowej. "Tak właśnie traktuje swoją pracę" - powiedział nagrodzony historyk.

Grzegorz Urbanek urodził się w 1958 r. w Krośnie. Od ponad 30 lat pracuje jako nauczyciel historii, a w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie prowadzi lekcje od 1990 r.

W 2013 r. otrzymał medal Pro Memoria za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Jest autorem „Słownika historii XX wieku” oraz licznych artykułów w czasopiśmie „Wychowawca”. Członek zespołu autorskiego "Popularnej Encyklopedii Powszechnej".

Jego uczniowie co roku zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach historycznych.

Nagrodę im. Tadeusza Słowikowskiego oddział krakowski Polskiego Towarzystwa Historycznego przyznaje od 2009 r. Otrzymuje ją co roku nauczyciel z jednej z krakowskich szkół ponadgimnazjalnych na podstawie osiągnięć uzyskanych w zakończonym roku szkolnym, z uwzględnieniem całokształtu działalności w latach poprzednich. Kapituły nagrody złożone z historyków i metodyków bierze również pod uwagę zasługi w popularyzacji dziejów Krakowa.

Laureatami ubiegłorocznych edycji byli Józef Jaworski (V LO w Krakowie), Czesław Wróbel (XIV LO w Krakowie), Ludmiła Okrzesik (VIII LO w Krakowie), Stanisław Garlicki (V LO w Krakowie).

Patron nagrody urodził się w 1907 r. w Opatkowicach koło Proszowic (woj. małopolskie). Studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1932 r. pracował jako nauczyciel historii w szkołach średnich – w Częstochowie i w Nowym Sączu. W czasie II wojny światowej prowadził tajne nauczanie. Po wojnie nauczał w gimnazjum i liceum im. św. Jacka w Krakowie, a potem w I LO im. Nowodworskiego. Później pracował w Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej i w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Zmarł w 1993 r. Spoczywa na Cmentarzu Rakowickim. (PAP)

bko/ ls/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL