PRL

12.03.2012 aktualizacja 18.07.2016

Świętokrzyskie: konkurs na dokumentowanie życia edukacyjnego regionu

Konkurs na zebranie i opisanie podręczników, gazet, zdjęć oraz opracowanie prac multimedialnych, dotyczących życia społeczno-edukacyjnego regionu świętokrzyskiego w latach 1863-1989, ogłosiła Biblioteka Sichowska wraz z kieleckim Kuratorium Oświaty.

W przedsięwzięciu skierowanym głównie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli z województwa świętokrzyskiego mogą także wziąć udział pasjonaci historii spoza regionu.

Jak powiedział właściciel Domu i Biblioteki Sichowskiej, Stefan Dunin-Wąsowicz, wybór tematyki i zakres czasowy konkursu jest związany z misją, którą stawia przed sobą placówka z Sichowa Dużego w gminie Rytwiany.

Udział w konkursie i prace można zgłaszać do końca lipca. We wrześniu autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Prace zasilą zbiory Biblioteki Sichowskiej. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej www. biblioteka. sichow. eu

„Została reaktywowana po to, by gromadzić zachowane dokumenty i książki związane z życiem społecznym i duchowym regionu położonego między Wisłą a Pilicą. Chcemy w ten sposób wnieść wkład w poznanie naszej wspólnej tożsamości” - wyjaśnił.

Do konkursu „Szkoła i Dwór - twórcze zbieranie dokumentów życia społecznego 1863-1989” można zgłaszać pamiątki materialne, takie jak książki, gazety, czasopisma, zaproszenia, fotografie, wypracowania, programy i podręczniki szkolne. Należy także opisać ich historię. Przyjmowane będą również prace multimedialne - nagrania i filmy z wywiadami, dokumentujące relacje zachodzące dawniej między szkołą, dworem i ich otoczeniem.

W opinii Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Małgorzaty Muzoł, przedsięwzięcie może stać się doskonałą lekcją pamięci o życiu społeczno-kulturalnym poprzednich pokoleń; posłuży także umacnianiu więzi w rodzinach.

Udział w konkursie i prace można zgłaszać do końca lipca. We wrześniu autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Prace zasilą zbiory Biblioteki Sichowskiej. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu zamieszczono na stronie internetowej www. biblioteka. sichow. eu

Organizatorami przedsięwzięcia są Dom i Biblioteka Sichowska im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w Sichowie Dużym oraz Kuratorium Oświaty w Kielcach. Patronat nad konkursem objęli: wojewoda świętokrzyski, marszałek województwa i rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dom i Biblioteka im. Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów w dawnym zespole pałacowym w Sichowie Dużym mają za cel rozwijanie kultury. Stefan Dunin-Wąsowicz – wnuk Krzysztofa i Zofii Radziwiłłów – oraz jego żona odkupili przed sześcioma laty od starostwa staszowskiego zrujnowaną posiadłość swoich przodków, by ją odbudować i włączyć ten zabytek w sieć ośrodków kultury i pracy twórczej. Placówka zainaugurowała działalność w sierpniu 2010 r.(PAP)

ban/ hes/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL