Polska po 1989 roku

10.05.2019

T. Wargocka: rodzice chcą mieć większy wpływ na działanie szkoły

Większy wpływ na działanie szkoły, wybór i ocenę pracy dyrektora, całkowitą likwidację dwuzmianowości, a nawet ograniczenie dni wolnych dla dzieci w ciągu roku postulowali uczestnicy dyskusji przy podstoliku rodzicielskim. Poinformowała o tym w piątek poseł Teresa Wargocka, która przewodniczyła jego pracom.

Trzecia tura rozmów przy okrągłym stole edukacyjnym z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego odbywa się w piątek na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Poseł PiS Teresa Wargocka, relacjonując przebieg prac w podstoliku "Rodzic w systemie edukacji", poinformowała, że uczestnicy rozmów postulowali potrzebę wprowadzenia zmian prawnych w funkcjonowaniu rad rodziców. Wskazali na potrzebę "dookreślenia statusu prawnego rad rodziców w kontekście zawierania umów cywilnoprawnych w obszarze zakładania rachunku bankowego".

"Rodzice chcieli, aby przedyskutować możliwość pozyskiwania 1 proc. z odpisu podatkowego, ubiegania się o fundusze publiczne czy środki europejskie" – powiedziała. Oceniła, że to "bardzo daleko idące postulaty".

Wskazała, że radom rodziców zależałoby na większym wpływie "na sprawy kadrowe w szkole, na przeprowadzenie konkursu na dyrektora i ocenę pracy dyrektora. Chcieliby również uczestniczyć w tworzeniu planu finansowego szkoły we współpracy z organami prowadzącymi".

Członkowie rad rodziców proponowali, aby na czas działania w radzie "mogli być oddelegowani od obowiązków służbowych" lub mieli prawo do wolnego dania pracy.

Rodzice podczas dyskusji wyrazili oczekiwanie – jak powiedziała Wargocka – "aby organizacja pracy szkoły respektowała w większym stopniu ich (zaangażowanie – PAP) w pracę zawodową.

Wyjaśniła, że zwrócili uwagę na zbyt dużą liczbę dni wolnych od zajęć szkolnych w stosunku do ich urlopów. Poprosili ponadto o opracowanie minimalnego standardu prac świetlic, aby świetlica odciążała ich od prac domowych z dziećmi. Postulowali "całkowitą likwidację dwuzmianowości w szkołach, bo burzy to życie rodzinne, nie służy procesom wychowawczym w szkołach".

Jednocześnie domagali się "jak największego respektowania ich prawa do wychowania dzieci i dążenia do jak największej synergii między wartościami rodziców i wartościami szkoły". (PAP)

wk/ joz/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL