Polska po 1989 roku

06.06.2018

Trwa finał "Olimpiady Solidarności"

Kilkudziesięciu uczniów z całego kraju bierze w środę w Katowicach udział w finale V edycji ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady Historii”. Zmagania finałowe odbywają się w symbolicznym miejscu - Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy kopalni Wujek.

Celem konkursu jest wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania genezą i przebiegiem przemian demokratycznych w Polsce i na świecie. Dzięki „Olimpiadzie” uczniowie nie tylko pogłębią swoją wiedzę z najnowszej historii Polski, ale mogą również udoskonalać umiejętność pozyskiwania informacji źródłowych, poddawać je krytycznej analizie i syntezie – przekonywali przedstawiciele Fundacji Centrum Solidarności, głównego organizatora konkursu.

Złożony z trzech etapów konkurs – szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego - obejmuje historię lat 1970-1990. Skierowany jest do uczniów drugich klas liceum i trzecich technikum z całej Polski. Poprzednie finały odbywały się w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

W pięciu edycjach „Olimpiady Solidarności” wzięło udział ponad 15 tys. uczniów z całej Polski. W tym roku do udziału w nim zakwalifikowało się ponad 3 tysiące uczestników z 400 szkół. W kwietniu 48 finalistów etapu wojewódzkiego wzięło udział w warsztatach studyjnych w Gdańsku, przygotowujących ich do egzaminu finałowego w Katowicach.

Podczas finału 16 trzyosobowych drużyn rywalizuje ze sobą, biorąc udział w egzaminie ustnym i obronie publicznej prezentacji multimedialnej. Wynik zwycięskiej drużyny jest wypadkową punktacji uzyskanej z egzaminu ustnego, oceny prezentacji i obrony publicznej. Przebieg konkursu ocenia pięcioosobowe jury pod przewodnictwem prof. Jerzego Eislera.

Tematy prezentacji finałowych dotyczą m.in. Polski na tle wybranych państw Układu Warszawskiego oraz dojrzewania świadomości politycznej i społecznej pokolenia wchodzącego w dorosłość w latach 1976-1989.

Jeszcze w środę wieczorem w Instytucji Kultury Miasto Ogrodów przed finalistami, gośćmi i mieszkańcami Katowic wystąpią z koncertem Bartosz i Piotr Waglewscy - czyli „Fisz” i „Emade” - wraz z zespołem Tworzywo. Zostali oni ambasadorami tegorocznej edycji konkursu.

Gala wręczenia nagród odbędzie się w czwartek w Kinoteatrze Rialto. Zwycięzcy „Olimpiady” otrzymają promesy indeksów na studia stacjonarne uniwersytetów w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Gdański i Wrocławiu. Dodatkowo laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają roczne stypendium naukowe oraz bony na wybrane przez siebie publikacje IPN. Nagrodami pieniężnymi oraz publikacjami IPN zostaną uhonorowani też nauczyciele, których podopieczni zostaną laureatami. Do szkół, z których pochodzić będą nagrodzeni uczniowie, trafią okolicznościowe statuetki V edycji.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. W tym roku wydarzenie współorganizują: samorządy woj. śląskiego i Katowic, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, zaś partnerami zostali: NSZZ „Solidarność”, IPN i samorząd woj. pomorskiego.(PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ itm/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL