Kultura i sztuka po 1989 roku

18.07.2019

W Płocku będzie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia

W Płocku powstanie Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II Stopnia – zdecydowali w czwartek radni tego miasta. W czerwcu zgodę na utworzenie tej szkoły, prowadzonej przez gminę, wydał minister kultury i dziedzictwa narodowego. Resort kultury i Urząd Miasta Płocka zawarły wówczas porozumienie.

Podczas nadzwyczajnej sesji płockich radnych, która odbyła się w czwartek, przyjęto jednogłośnie dwie uchwały - o utworzeniu z dniem 1 września 2019 r. Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia oraz o jej połączeniu w zespół z Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną I Stopnia.

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wyraził przekonanie, że utworzenie nowej placówki edukacyjnej to „spełnienie pragnień, marzeń i planów młodych ludzi, którzy będą mogli kontynuować naukę po szkole muzycznej pierwszego stopnia w szkole ogólnokształcącej drugiego stopnia”.

„Czekaliśmy na to porozumienie. Cieszymy się, że jest zgoda ministerstwa. O tej szkole rozmawialiśmy już od dłuższego czasu, szukaliśmy możliwości” – powiedział Nowakowski. Jak podkreślił prezydent Płocka, czwartkowa uchwała radnych pozwoli na rozpoczęcie rekrutacji do nowej szkoły artystycznej w tym mieście.

Uchwałę o zamiarze założenia i prowadzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II Stopnia płoccy radni przyjęli w styczniu. Z kolei w lutym prezydent Płocka wystąpił do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z prośbą o zawarcie porozumienia w sprawie utworzenia tej szkoły – z sześcioletnim cyklem kształcenia ogólnego w zakresie klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego, gdzie realizowane będzie także kształcenie w zawodzie muzyk. Porozumienie między resortem a płockim samorządem zawarto z końcem czerwca.

Szkoła muzyczna w Płocku działa od 1945 r., a jej powstanie związane było m.in. z powołaniem przez profesora Tadeusza Paciorkiewicza Ludowego Instytutu Muzycznego im. Karola Szymanowskiego. W 2005 r. utworzono tam Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I Stopnia, gdzie kształcie się ok. 200 uczniów. (PAP)

mb/ mhr/

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL