Ludwik
02.08.2015 aktualizacja 18.10.2016

Odsłonięcie pomnika pod Rokitną

Zebrani goście i mieszkańcy Fot. materiały własne autora Zebrani goście i mieszkańcy Fot. materiały własne autora

17 czerwca odbyło się w Besarabii długo oczekiwane odsłonięcie Pomnika Bitwy pod Rokitną, połączone z uroczystościami 100 rocznicy walk II Brygady Legionów Polskich na Bukowinie, w rejonie Rarańcza – Toporowce.

Uroczystości zapoczątkowała Msza św. w katedrze w Czerniowcach. Odsłonięcie było początkowo planowane na 13 czerwca, to jest na dokładną datę setnej rocznicy zwycięskiej szarży 2 szwadronu rotmistrza Zbigniewa Dunina Wąsowicza na umocnione pozycje rosyjskie na wzgórzach ponad wsią Rokitna w 1915 roku, ale z powodu trudności biurokratycznych i organizacyjnych nastąpiło drobne opóźnienie.

Biorąc pod uwagę fakt, że młode państwo ukraińskie znajduje się w stanie wojny z Rosją, dużą odległość z Dolnego Śląska (gdzie znajduje się baza strzelców wykonujących pomnik) do Besarabii i Bukowiny, trudności gospodarcze Ukrainy i Polski, czterodniowe opóźnienie wydaje się wręcz rekordem szybkości w porównaniu do wielu przedsięwzięć podobnego rodzaju w Polsce, które opóźniają się latami.

Wykonanie przedsięwzięcia było możliwe dzięki poświęceniu i uporowi starszego inspektora ZS Romana Chandohy z Jednostki Strzeleckiej 3003 z Trzebnicy, który jeździł do Czerniowiec sześć razy, pokonał wszystkie trudności i przyspieszył budowę tak, by odsłonięcie mogło się odbyć w setną rocznicę najcięższych walk II Brygady pod Rarańczą, mianowicie 17 czerwca.

Organizatorem uroczystości był prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Czerniowcach, prof. Władysław Strutyński. Obecny był Brygadier Związku Strzeleckiego Józef Wodziński, konsul RP Krzysztof Świderek, ludność i lokalne władze z Rarańczy z flagą ukraińską oraz ekipa TVP Wrocław.

Odsłonięcie pomnika na wzgórzu przy cmentarzu we wsi Rokitna (Rokytne) odbyło się z udziałem miejscowych Rumunów, Ukraińców i Polaków, chórów z Bukowiny, strzelców z Wrocławia i ze Lwowa. Po odsłonięciu i poświęceniu pomnika przez polskiego księdza z Czerniowiec przeprowadzono Apel Poległych, złożono wieńce i kwiaty, odśpiewano „Boże coś Polskę” i „Pierwszą Brygadę” oraz zapalono sto zniczy biało-czerwonych. Dwu strzelców ze Lwowa złożyło przyrzeczenie strzeleckie.

Następnie odbyła się podobna uroczystość na odnowionym przez strzelców cmentarzu legionowym w Rarańczy, gdzie modlitwy poprowadził ksiądz ukraiński. Tu przy pomniku zainstalowano tablicę pamiątkową 100-lecia bitwy pod Rokitną, gdyż polegli wtedy ułani byli początkowo pochowani na tym cmentarzu. Tutaj leżą też polegli pod Rokitną legioniści 2 i 3 pułku piechoty.

Galeria

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.
Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL