Daty

Kalendarz dat

1307

  • 17.7

    Władający Pomorzem Gdańskim ród Święców oddał się w wraz z zarządzanymi przez siebie ziemiami pod władzę Brandenburgii.

  • 13.10

    Na rozkaz króla Francji Filipa Pięknego aresztowano francuskich templariuszy; w 1312 r. zakon został rozwiązany, a jego dobra uległy konfiskacie.

Do góry

Walka
o niepodległość
1914-1918

II Rzeczpospolita

II Wojna
Światowa

PRL